Het handelsbeleid van de EU

De handel in goederen en diensten draagt in aanzienlijke mate bij tot het bevorderen van duurzame groei en het creëren van banen. Meer dan 30 miljoen banen in de EU zijn afhankelijk van uitvoer naar niet-EU-landen. Voorspeld wordt dat 90% van de toekomstige mondiale groei buiten de Europese grenzen zal worden gerealiseerd. Daarom is handel een motor voor groei en een kernprioriteit voor de EU.

De Raad zet in op een robuust, op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel. Verantwoord EU-handelsbeleid gaat gepaard met een hoge mate van transparantie en doeltreffende communicatie met de burgers over de voordelen en uitdagingen van handel en open markten.

Het handelsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Dat betekent dat de EU – en niet de lidstaten – wetgeving over handelskwesties aanneemt en internationale handelsovereenkomsten sluit. Een "gemengde overeenkomst" (die bevoegdheidsgebieden van de EU en van de lidstaten bestrijkt) kan pas door de Raad worden gesloten nadat alle lidstaten haar hebben geratificeerd.

Door op het mondiale toneel met één stem te spreken, veeleer dan afzonderlijke handelsstrategieën te volgen, slaagt de EU erin een sterke positie in te nemen in de wereldhandel.

De EU beheert de handelsbetrekkingen met derde landen door middel van handelsovereenkomsten. Die moeten betere handelsmogelijkheden scheppen en handelsbarrières neerhalen.

De EU wil waarborgen dat ingevoerde producten in de EU tegen een eerlijke en billijke prijs worden verkocht - ongeacht hun oorsprong. Handelsregulering aan de hand van handelsbeschermingsinstrumenten is een manier om EU-producenten te behoeden voor schade en oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven (bijvoorbeeld door dumping en subsidies).