De EU stimuleert de jongerenwerkgelegenheid door maatregelen als hulp bieden aan jongeren jonger dan 25 om toegang te krijgen tot onderwijs en een stage of een baan te vinden.

Jongerenwerkloosheid in de 28 EU-lidstaten: feiten en cijfers, april 2017

 • 3,9 miljoen werkloze jongeren (jonger dan 25 jaar) in de EU in februari 2017
 • de jongerenwerkloosheid in de EU is met 475 000 gedaald ten opzichte van februari 2016
 • in februari 2017 bedroeg de jongerenwerkloosheid in de EU 17,3 %, tegenover 19,3 % in februari 2016
 • de jongerenwerkloosheid in de EU‑landen loopt sterk uiteen: van 6,6% in Duitsland tot bijna 45,2% in Griekenland, 41,5% in Spanje en 35,2% in Italië

Bron: Eurostat

4 maatregelen om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren

 • jongerengarantie: om ervoor te zorgen dat alle jongeren jonger dan 25 binnen 4 maanden nadat zij het onderwijs verlaten of werkloos worden, een behoorlijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezette scholing, een plaats in het leerlingstelsel of een stage
 • jongerenwerkgelegenheidsinitiatief: EU‑financiering ter ondersteuning van jongeren in regio's waar de jongerenwerkloosheid meer dan 25% bedraagt
 • hoogwaardige stages en plaatsen in het leerlingstelsel: om de overstap van school naar werk te verbeteren
 • arbeidsmobiliteit: om het jonge Europeanen gemakkelijker te maken in een ander EU‑land een baan, stage of plaats in het leerlingstelsel te vinden

Europese Raad onderneemt actie tegen jongerenwerkloosheid

De Europese Raad nam in zijn bijeenkomst van 27 en 28 juni 2013 krachtdadige stappen om het prangende probleem van jeugdwerkloosheid aan te pakken. Deze stappen omvatten:

 • het bespoedigen en direct inzetten van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
 • het bespoedigen van de uitvoering van de jongerengarantie
 • het verhogen van de mobiliteit van jongeren en van de betrokkenheid van de sociale partners

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

De EU-leiders kwamen overeen de € 6 miljard van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in 2014 en 2015 te besteden, en dus niet in de periode tussen 2014 en 2020 zoals oorspronkelijk was gepland.

Daarnaast werd besloten de niet-gebruikte EU-middelen in de eerste plaats in te zetten ter ondersteuning van de werk­gelegenheid, met name bij jongeren, maar ook in groeigebieden als innovatie en onderzoek.

Jongeren helpen een baan over de grenzen te vinden

De leiders kwamen overeen om bestaande initiatieven te versterken, zoals "Je eerste Eures-baan" en "Erasmus +", dat ook de grensoverschrijdende beroepsopleiding stimuleert.

Eures

Eures biedt momenteel toegang tot meer dan 1,4 miljoen vacatures, 300 000 cv's en bijna 9000 geregistreerde werkgevers in de hele EU.

De lidstaten worden ook aangespoord om een deel van de uit het Europees Sociaal Fonds toegewezen gelden te gebruiken voor regelingen voor grensoverschrijdende mobiliteit.

Plaatsen in het leerlingstelsel

De EU-leiders besloten om het kwaliteitskader voor stages in te voeren. Dit kader is erop gericht de particuliere sector, sociale partners en bedrijven met elkaar in contact te brengen om hoogwaardige leerlingplaatsen te creëren.