Accreditatie

Accreditatie voor topbijeenkomsten en evenementen op hoog niveau

Geldig voor: bijeenkomsten van de Europese Raad (toppen) en andere internationale bijeenkomsten op hoog niveau

Bijeenkomst van de Europese Raad, 19-20 oktober 2017

Uiterste aanvraagdatum: 29 September, 12.00 uur

Top van het Oostelijk Partnerschap, 24 november 2017

Uiterste aanvraagdatum: 3 November, 17.00 uur

Standaardaccreditatie

Geldig voor: Raadszittingen (op ministerieel niveau) en andere vergaderingen, met uitzondering van bijeenkomsten van de Europese Raad en bijeenkomsten op hoog niveau.

Accreditatie voor 1 dag

Verkrijgbaar aan de securitydesk bij de ingang van het perscentrum. Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

  • een geldig identiteitsbewijs of geldig paspoort
  • een geldige perskaart of een door de hoofdredacteur van uw mediaorganisatie ondertekende verklaring waarin uw hoedanigheid van journalist wordt bevestigd en wordt vermeld welk evenement u verslaat

Interinstitutionele EU‑badge

De EU-instellingen hanteren een gemeenschappelijke accreditatieprocedure voor correspondenten met standplaats Brussel. De Europese Commissie voert daarover het beheer.

Persbadge voor 6 maanden

Alleen voor in België verblijvende EU-burgers of niet-EU-burgers die ten minste 5 jaar in België wonen.

Deze badge is geldig voor alle bijeenkomsten van de Europese Raad en andere bijeenkomsten op hoog niveau. Met deze badge is een accreditatieaanvraag voor elk afzonderlijk evenement niet meer nodig.

Accreditaties voor een 6-maandenbadge voor de eerste helft van 2018 kunnen vanaf nu tot en met 20 november 2017, 16.00 uur worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u de Persdienst contacteren:

Tel. +32 (0) 2 281 9000

Fax + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu