Toelichting van voorzitter Donald Tusk vóór de Eurotop, 22 juni 2015

Eurotop
  • 22/06/2015
  • 19:00
  • Verklaring en opmerkingen
  • 494/15
  • Eurozone
  • Economie & financiën
22/06/2015
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ik heb deze bijeenkomst belegd omdat de tijd dringt, niet alleen voor Griekenland maar voor ons allen. Wij hebben nog slechts 1 week voordat het lopende Griekse programma verstrijkt. En dat betekent dat er een eind moet komen aan de strategie van "de kat uit de boom kijken".

Het is mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we al het mogelijke hebben gedaan om dit probleem op te lossen. Maar het is evenzeer mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we eerbied tonen voor elke belastingbetaler in elk land. Het is dankzij hun bezuinigingsinspanningen dat zij nu in staat zijn Griekenland te helpen. Mede daarom dienen alle onderhandelende partijen elkaar eerbied te betonen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat elkaar de zwartepiet toespelen geen enkele zin heeft.

Vanavond wil ik dat alle kaarten op tafel worden gelegd. Dat betekent niet dat ik wil onderhandelen over de technische details, maar wel dat ik een einde wil maken aan het politieke blufpoker. Sinds ik deze informele vergadering heb bijeengeroepen, hebben zich enkele veelbelovende ontwikkelingen voorgedaan, waaronder de gesprekken en vergaderingen van vandaag. De recentste Griekse voorstellen zijn de eerste echte sinds weken, hoewel ze uiteraard nog door de instellingen moeten worden bekeken en er nog aan moet worden gewerkt.

Maar het belangrijkste is dat de leiders ten volle de verantwoordelijkheid opnemen voor het politieke proces ter voorkoming van het "worstcasescenario", namelijk een onbeheersbaar en chaotisch "graccident". Ik dank u.