Opmerkingen van voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de Eurotop

Eurotop
  • 22/06/2015
  • Verklaring en opmerkingen
  • 495/15
  • Eurozone
  • Economie & financiën
22/06/2015
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ik heb deze top bijeengeroepen om een einde te maken aan de gevaarlijke onzekerheid en om het worstcasescenario van een chaotisch en oncontroleerbaar "Graccident" te vermijden. Met dat doel voor ogen wilde ik twee zaken bereiken. Ten eerste wilde ik de onderhandelingen, die al te lang hebben stilgelegen, een nieuwe impuls geven. Met het Griekse voorstel dat vandaag voorligt, denk ik dat dit doel is bereikt. Ten tweede wilde ik mij ervan vergewissen dat alle leiders op dezelfde politieke lijn zitten en dat zij de mogelijkheden en de beperkingen op dezelfde manier inschatten.

Premier Tsipras heeft ons ervan verzekerd dat het Griekenland menens is en dat het bereid is constructief samen te werken. Tijdens de voorbije uren is duidelijk gebleken dat alle partijen vastbesloten zijn een oplossing te vinden. Volgens een eerste evaluatie van de instellingen zijn de nieuwe Griekse voorstellen een stap in de goede richting. Deze voorstellen zullen in de komende uren verder worden bestudeerd. Thans moet vaart worden gezet achter de onderhandelingen in de Eurogroep. Premier Tsipras en de instellingen zullen nu samenwerken, zodat de Eurogroep woensdagavond tot resultaten kan komen, die dan donderdagochtend gepresenteerd kunnen worden.