Toelichting van voorzitter Donald Tusk bij het overeengekomen resultaat van de Eurotop op 7 juli 2015 over Griekenland

Eurotop
  • 07/07/2015
  • 23:15
  • Verklaring en opmerkingen
  • 562/15
  • Eurozone
  • Economie & financiën
07/07/2015
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ik lees de verklaring voor die de leiders op de Eurotop van deze avond overeen zijn gekomen:

1. Wij zijn vanavond bijeengekomen om te spreken over de ernstige situatie in Griekenland. Wij hebben er nota van genomen dat de autoriteiten van de eurozone bereid zijn alles in het werk te stellen om de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel te waarborgen.

2. Na het Griekse referendum heeft de Griekse premier Tsipras toegezegd een nieuw verzoek in te dienen voor een programma in het kader van het ESM-verdrag, met inbegrip van strikte beleidsvoorwaarden.

3. Wij zijn overeengekomen met spoed na te gaan of het mogelijk is een basis te leggen voor een akkoord dat in overeenstemming is met de gedane toezeggingen en onze gemeenschappelijke regels.

4. De Griekse regering zal uiterlijk op donderdag 9 juli komen met een uitvoerige beschrijving van haar voorstellen voor een alomvattende en specifieke hervormingsagenda. Die voorstellen zullen worden beoordeeld door de 3 instellingen, waarna de Eurogroep zich erover zal uitspreken.

5. De staatshoofden en regeringsleiders komen op zondag 12 juli bijeen. 

***

Laat mij nog enkele woorden zeggen vanuit mijn eigen perspectief. Alle onderhandelende partijen delen de verantwoordelijkheid voor de huidige status quo. Daarom heb ik vandaag alle leiders verzocht een consensus te vinden, die ons gemeenschappelijk succes zal zijn, zonder verliezers of winnaars. Geen consensus betekent het einde van de onderhandelingen, met alle mogelijke gevolgen, waaronder het "worstcasescenario", waarbij iedereen verliest. Ons onvermogen om overeenstemming te bereiken, kan leiden tot het faillissement van Griekenland en de insolventie van zijn bankwezen. En dit zal zonder twijfel de Griekse bevolking het hardst treffen. Ik ben er zeker van dat dit gevolgen voor heel Europa zal hebben, ook in geopolitieke zin. Wie denkt dat dit niet het geval zal zijn, is naïef.

De harde realiteit is dat we nog slechts 5 dagen hebben om tot een ultiem akkoord te komen. Tot nu toe heb ik bewust niet over deadlines gesproken. Maar vanavond zeg ik zeer duidelijk dat eind deze week de uiterste termijn is. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de crisis èn voor het vinden van een oplossing.