Toelichting door voorzitter Donald Tusk na de eerste werksessie van de Europese Raad

Europese Raad
  • 18/02/2016
  • Verklaring en opmerkingen
  • 74/16
  • Binnenlandse zaken
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
  • Institutionele zaken
18/02/2016
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Goedenavond. Aan het begin van deze bijeenkomst van de Europese Raad hebben wij onze solidariteit met Turkije betuigd en de terreuraanslag in Ankara, die premier Davutoglu ervan heeft weerhouden naar Brussel af te reizen, veroordeeld.

Sta mij toe te beginnen met het migratievraagstuk, waarover we de conclusies hebben aangenomen. Wij zijn overeengekomen dat ons gezamenlijk actieplan met Turkije een prioriteit blijft, en wij al het mogelijke moeten doen om te slagen. Daarom zijn wij van plan begin maart een buitengewone bijeenkomst met Turkije te organiseren.

Even belangrijk als de conclusies echter was onze bespreking op dit kritieke moment in de migratiecrisis. Die bespreking heeft enkel maar onze vastbeslotenheid vergroot om tot een Europese consensus inzake migratie te komen.

Daartoe moeten wij allereerst een concurrentieslag tussen plan A, B en C vermijden. Dat zou verdeeldheid zaaien binnen Europese Unie en is bijgevolg allesbehalve zinvol. In plaats daarvan moeten wij zoeken naar een synthese van verschillende benaderingen. Er bestaat immers geen goed alternatief voor een alomvattend Europees plan.

Ten tweede omvat een Europese oplossing niet alleen de besluiten die in Brussel genomen worden, maar ook – en zelfs in eerste instantie – de besluiten uit de hoofdsteden. Dat moeten wij aanvaarden, maar tegelijkertijd moeten wij streven naar een betere coördinatie van die beslissingen.

Ten derde moeten wij de regels en wetten die wij met zijn allen hebben aangenomen, eerbiedigen. Dat geldt voor zowel de herplaatsingsbesluiten als de noodzaak om geleidelijk terug te keren tot een situatie waarbij alle leden van het Schengengebied de Schengengrenscode onverkort toepassen.

Tot slot, zoals u wellicht weet, stond ook het Verenigd Koninkrijk op de agenda vandaag. Voorlopig kan ik enkel zeggen dat wij enige vooruitgang hebben geboekt, maar er nog veel dient te gebeuren. Ik zal nu een reeks bilaterale ontmoetingen houden, te beginnen met premier Cameron, president Hollande, premier Sobotka en premier Michel. Uiteraard doe ik dat samen met Commissievoorzitter Juncker, die hierin ook een sleutelrol speelt. Ik dank u en wens u een goede en lange nacht.