Conclusies van de Raad over Turkije

Raad van de EU
  • 18/07/2016
  • 16:17
  • Persmededeling
  • 463/16
  • Veiligheid & defensie
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
18/07/2016
Persverantwoordelijke

Virginie Battu
Persvoorlichter
+32 2 281 53 16
+32 470 18 24 05

De EU veroordeelt de poging tot staatsgreep in Turkije met klem en zegt andermaal haar volledige steun toe aan de wettige instellingen van het land. Zij betreurt de vele slachtoffers en is solidair met de Turkse bevolking. De EU is ingenomen met het gemeenschappelijk standpunt van de politieke partijen ter ondersteuning van de democratie in Turkije.

De EU roept de Turkse autoriteiten, waaronder de politie en veiligheidsdiensten, op om terughoudendheid aan de dag te leggen. Alles moet in het werk worden gesteld om verder geweld te voorkomen, levens te vrijwaren en de rust te herstellen.

De EU vraagt de constitutionele orde in Turkije onverkort te eerbiedigen en benadrukt hoe belangrijk het is dat de rechtsstaat de bovenhand haalt. Het is van cruciaal belang dat alle democratische instellingen van het land, waaronder de verkozen regering en de Turkse Grote Nationale Vergadering, worden gerespecteerd. De EU onderstreept dat de democratie, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, alsmede het recht van eenieder op een eerlijk proces moeten worden geëerbiedigd, met volledige inachtneming van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en Protocol nr. 13 daarbij inzake de afschaffing van de doodstraf. In dit verband memoreert de EU dat ondubbelzinnige verwerping van de doodstraf een wezenlijk element is van het Unie-acquis.

Turkije is een kandidaat-lidstaat en een cruciale partner voor de Europese Unie. De EU blijft vastbesloten om samen met een democratisch, inclusief en stabiel Turkije onze gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.