Conclusies van de voorzitter van de Europese Raad, 9/03/2017

Europese Raad
  • 10/03/2017
  • 00:45
  • Persmededeling
  • 125/17
  • Veiligheid & defensie
  • Binnenlandse zaken
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
  • Institutionele zaken
  • Economie & financiën
10/03/2017
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

De Europese Raad heeft beraadslaagd over bijgaand document. Het werd gesteund door 27 leden van de Europese Raad, maar er werd geen consensus over bereikt, om redenen die geen verband houden met de inhoud. 

Verwijzingen naar de Europese Raad in bijgaand document impliceren geen formele goedkeuring door de Europese Raad handelend als instelling.