Naar inhoud
Registratie e-mailadres
  • 15/03/2017
  • 16:00
  • Persmededeling
  • 137/17
  • Institutionele zaken

Op 25 maart vieren we de 60e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome. We hebben besloten om die dag samen het begin van een lange reis te vieren in de Sala degli Orazi e Curiazi in het Capitool, dezelfde plaats waar de verdragen in 1957 werden ondertekend. Deze bijeenkomst zal een gelegenheid zijn om na te denken over de staat van de Europese Unie en de toekomst van het integratieproces.

De herdenking zal in de voormiddag plaatsvinden en behelst een zitting met de staatshoofden en regeringsleiders van de EU, de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de instellingen.

In de eerste plaats zal dit een gelegenheid zijn om onze gedeelde geschiedenis te vieren en de balans op te maken van zestig jaar integratie. Het is geen geheim dat het historische moment waar we voor staan, een meer diepgaande en solide denkoefening vereist over de uitdagingen voor de Unie op korte en middellange termijn: we bedoelen hier interne en externe veiligheid (met bijzondere aandacht voor migratie), groei en werkgelegenheid, en maatschappelijke ontwikkeling. Na de feestelijke zitting is het onze bedoeling een politieke verklaring aan te nemen waarin de geldigheid van het Europese integratieproject wordt bevestigd, en waarin een gezamenlijke visie voor de komende jaren wordt geschetst.

De groepsfoto zullen we buiten nemen. Daarna zullen de leiders van de instellingen zoals gebruikelijk de pers ontmoeten.

Vervolgens begeven we ons naar het Quirinaalpaleis voor een lunch op uitnodiging van de president van de Italiaanse Republiek, Sergio Mattarella. Tijdens de lunch zal hij ons toespreken, waarna wij van gedachten zullen wisselen over het proces dat op 25 maart in Rome hopelijk opnieuw zal worden opgenomen.

Wij zien ernaar uit u op 25 maart te ontmoeten in Rome.