Conflictmineralen: Raad keurt nieuwe regels goed om financiering van gewapende groeperingen droog te leggen

  • 03/04/2017
  • 10:15
  • Persmededeling
  • 181/17
  • Internationale handel & douane
03/04/2017
Persverantwoordelijke

Maria Tomasik
Persvoorlichter
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Op 3 april 2017 heeft de Raad een verordening aangenomen die de financiering van gewapende groeperingen op basis van handel in conflictmineralen moet droogleggen.

De verordening verplicht EU-bedrijven ertoe tin, tantaal, wolfraam en goud uit verantwoorde bronnen in te voeren en erop toe te zien dat hun toeleveringsketens niet bijdragen tot de financiering van gewapende conflicten. Deze regels inzake "passende zorgvuldigheid" gaan in op 1 januari 2021, maar importeurs worden aangemoedigd ze zo spoedig mogelijk toe te passen.

Tin, tantaal, wolfraam en goud kunnen dienen voor producten voor dagelijks gebruik, zoals mobiele telefoons, auto's of juwelen. In door conflicten geteisterde en zeer gevaarlijke gebieden doen gewapende groeperingen vaak een beroep op dwangarbeid voor het delven van deze mineralen, die zij vervolgens verkopen om hun activiteiten te financieren. Met de verordening wordt beoogd om door het waarborgen van de traceerbaarheid van producten een belangrijke bron van hun inkomsten af te snijden.

De verordening bevat duidelijke verplichtingen om verantwoorde bronnen te gebruiken voor het "upstream"-gedeelte van het productieproces, dat onder meer de extractie en raffinage van deze mineralen inhoudt. Zij geldt voor ten minste 95% van alle EU-invoer van metalen en mineralen. Importeurs van kleine volumes worden vrijgesteld. De bevoegde autoriteiten zullen controles uitvoeren om te waarborgen dat de EU-importeurs van mineralen en metalen hun verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid nakomen.

Daarnaast zal de Commissie een aantal andere maatregelen treffen ter bevordering van de toepassing van passende zorgvuldigheid door zowel grote als kleine "downstream"-bedrijven in de EU, met name de bedrijven die deze mineralen gebruiken als onderdelen bij de vervaardiging van goederen. De Commissie zal ook een handboek opstellen dat niet-bindende richtsnoeren bevat om bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen om conflict- en hoogrisicogebieden in kaart te brengen.

De verordening ligt in het verlengde van de OESO-richtsnoeren van 2011, die het internationale ijkpunt vormen voor de passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De door de Raad aangenomen tekst vloeit voort uit een akkoord met het Europees Parlement van november 2016. De tekst werd vervolgens op 16 maart 2017 door het Parlement goedgekeurd tijdens een stemming ter plenaire vergadering.