Visa: Raad neemt verordening aan over visumliberalisering voor Oekraïners

  • 11/05/2017
  • 10:25
  • Persmededeling
  • 244/17
  • Binnenlandse zaken
11/05/2017
Persverantwoordelijke

Veronica Huertas Cerdeira
Persvoorlichter (Binnenlandse Zaken; Coördinatie terrorismebestrijding)
+32 22814548
+32 470882199

Op 11 mei 2017 heeft de Raad een verordening aangenomen over visumliberalisering voor Oekraïense burgers die naar de EU reizen voor een verblijf van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

"Met de aanneming van de verordening over visumliberalisering voor Oekraïners hebben we een belangrijke stap voorwaarts gezet, die de banden tussen de Oekraïense en de EU-burgers zal helpen versterken. Het sluit aan op de afronding door Oekraïne van de noodzakelijke hervormingen, onder meer op het gebied van migratie, openbare orde en veiligheid, externe betrekkingen en grondrechten. Bovendien kan de EU met het herziene opschortingsmechanisme dat zij onlangs heeft aangenomen de visumliberalisering opschorten als er zich met Oekraïne ernstige migratie- of veiligheidsproblemen voordoen".

Carmelo Abela, minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid van Malta   

Door de nieuwe verordening wordt Verordening 539/2001 formeel gewijzigd en wordt Oekraïne ondergebracht in bijlage II (visumvrije landen) in plaats van bijlage I (landen waarvan de onderdanen een visum nodig hebben om de Schengenzone binnen te komen). Oekraïners met een biometrisch paspoort die om zakelijke, toeristische of familiale redenen voor maximaal 90 dagen naar de EU reizen, zullen niet langer een visum nodig hebben.

Deze maatregelen gelden niet voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig de protocollen bij de EU-Verdragen. Deze lidstaten blijven op dit punt hun nationale visumwetgeving toepassen.

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement moeten de aangenomen verordening nog ondertekenen. De ondertekende tekst zal worden bekendgemaakt in het EU-Publicatieblad en 20 dagen later in werking treden.

Achtergrond

In december 2015 constateerde de Commissie dat Oekraïne aan alle criteria van het actieplan voor visumliberalisering voldeed en bijgevolg klaar was voor vrijstelling van de visumplicht. Op 20 april 2016 maakte de Commissie het voorstel voor visumliberalisering voor houders van een Oekraïens paspoort bekend. De Raad en het Europees Parlement bereikten op 28 februari 2017 een akkoord over het voorstel.