Cyberaanvallen: EU klaar om te reageren met een reeks maatregelen, waaronder sancties

Raad van de EU
  • 19/06/2017
  • 09:40
  • Persmededeling
  • 357/17
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
19/06/2017
Persverantwoordelijke

Virginie Battu
Persvoorlichter
+32 2 281 53 16
+32 470 18 24 05

De Raad kwam overeen een kader op te zetten voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons op kwaadwillige cyberactiviteiten, het instrumentarium voor cyberdiplomatie.

De EU onderkent dat de cyberspace belangrijke mogelijkheden biedt, maar het externe EU-optreden ook voor voortdurend veranderende uitdagingen stelt. De EU is bezorgd over de toegenomen capaciteit en bereidheid van staten en niet-statelijke actoren om hun doelstellingen te realiseren door middel van kwaadwillige cyberactiviteiten. Die activiteiten kunnen in het kader van internationaal recht als onrechtmatige handelingen worden bestempeld en aanleiding geven tot een gezamenlijke EU-respons. De EU herhaalt dat staten niet doelbewust mogen toestaan dat hun grondgebied wordt gebruikt voor internationaal onrechtmatige handelingen via informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Het kader voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons maakt deel uit van de EU-aanpak voor cyberdiplomatie, die bijdraagt tot conflictpreventie, het beperken van bedreigingen van de cyberveiligheid en een grotere stabiliteit in de internationale betrekkingen. Het kader moet de samenwerking bevorderen, de beperking van bedreigingen op korte en lange termijn vergemakkelijken en van invloed zijn op het gedrag van potentiële agressors op lange termijn.

Voor de diplomatieke EU-respons op kwaadwillige cyberactiviteiten zal ten volle gebruik worden gemaakt van maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder beperkende maatregelen, mocht dat nodig blijken. Een gezamenlijke EU-respons op kwaadwillige cyberactiviteiten zou in verhouding staan tot de reikwijdte, de omvang, de duur, de intensiteit, de complexiteit, de verfijning en de impact van de cyberactiviteit.

De EU bevestigt haar gehechtheid aan de vreedzame beslechting van internationale geschillen in de cyberspace. In dit verband moeten alle diplomatieke inspanningen prioritair worden gericht op het bevorderen van veiligheid en stabiliteit in de cyberspace door middel van nauwere internationale samenwerking, en op het verminderen van het risico op verkeerde perceptie, escalatie en conflicten die voortvloeien uit ICT- incidenten.