Opmerkingen van voorzitter Donald Tusk vóór de bijeenkomsten van de Europese Raad

Europese Raad
  • 22/06/2017
  • 11:45
  • Verklaring en opmerkingen
  • 407/17
  • Brexit
  • Veiligheid & defensie
  • Binnenlandse zaken
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
  • Economie & financiën
22/06/2017
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Dit is de 80e Europese Raad waaraan ik deelneem als premier of als voorzitter van de Europese Raad. Maar nooit eerder was mijn overtuiging dat de dingen een betere kant uitgaan zo sterk als nu.

We moeten nog steeds uiterst voorzichtig zijn met ons optimisme, maar we hebben goede redenen om van optimisme te spreken. Om er enkele te noemen: elk land van de EU kent economische groei, de werkloosheid daalt en de werkgelegenheid piekt als nooit tevoren, de financiële overeenkomst met Griekenland, het toenemende pro-Europese gevoel volgens de peilingen van de afgelopen weken, de verkiezingsnederlagen van anti-Europese partijen en de overwinningen van politieke leiders die voor 100% achter de EU staan. Van Bulgarije en Oostenrijk tot Nederland en - natuurlijk - Frankrijk.

Wij zijn er ook in geslaagd om ondanks de vele dreigingen en uitdagingen de politieke eenheid van de EU te bewaren. Mijn gesprek van vandaag met president Porosjenko is een zoveelste bevestiging van wat ik de voorbije weken van al mijn gesprekspartners heb gehoord. Van president Trump tot premier Abe, van premier Li tot president Macky Sall van Senegal, van president Morales tot de nieuwe president van Zuid‑Korea ... Zonder uitzondering hebben zij onderstreept dat de EU voor hen - ondanks de brexit - de belangrijkste partner blijft. En dat Europa, in weerwil van weinig hoopgevende voorspellingen, opnieuw aan het uitgroeien is tot een stabiele en positieve referentie voor de hele wereld.

Maar we mogen niet zelfgenoegzaam of naïef worden. We moeten de mensen ervan overtuigen dat we de regie kunnen herwinnen over gebeurtenissen die ons overweldigen en soms zelfs angst aanjagen. Vorig jaar kwamen we overeen dat de EU onze burgers zal beschermen tegen veiligheidsdreigingen, vooral terrorisme, illegale migratie en ongecontroleerde mondialisering, en we moeten resultaten blijven boeken. Daarom zal ik tijdens de komende Europese Raad voorstellen dat we onze beleidsreactie op deze 3 terreinen voortzetten.

En om te eindigen. Zoals we weten, zijn 3 dagen geleden de onderhandelingen over de brexit gestart. Het is een uiterst moeilijk proces, en de EU is goed voorbereid. Wij horen tal van voorspellingen, uit verschillende hoeken, over het mogelijke resultaat van deze onderhandelingen: een harde brexit, een zachte brexit, of geen akkoord. Enkele Britse vrienden vroegen mij zelfs of het mogelijk is de brexit terug te draaien, en of ik mij een resultaat kan indenken waarbij het Verenigd Koninkrijk in de EU blijft. Ik heb geantwoord dat de Europese Unie eigenlijk is gebouwd op dromen die eerst onhaalbaar leken. Dus, wie zal het zeggen? You may say I’m a dreamer, but I am not the only one.