Opmerkingen van voorzitter Donald Tusk over de bijeenkomsten van de Europese Raad op 22 juni 2017

Europese Raad
  • 22/06/2017
  • 18:10
  • Verklaring en opmerkingen
  • 408/17
  • Brexit
  • Veiligheid & defensie
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
  • Milieu
22/06/2017
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

De leiders spraken in de eerste plaats over terrorisme, dat nog steeds een grote bedreiging vormt. Wij zijn vastbesloten om onze burgers te beschermen. De Europese Raad is daarom overeengekomen om meer te doen tegen buitenlandse terroristische strijders. Wij willen dit jaar de werkzaamheden inzake de nieuwe systemen voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling afronden. De Europese Raad is het er tevens over eens dat nauw moet worden samengewerkt met de onlinesector. Wij roepen de socialemediabedrijven ertoe op al het nodige te doen om de verspreiding van terroristische inhoud op het internet te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat nieuwe instrumenten moeten worden ontwikkeld om dergelijke inhoud automatisch op te sporen en te verwijderen. Zo nodig zijn wij ook bereid om wetgeving ter zake aan te nemen.

Ten tweede hebben de leiders besloten dat er een permanente Europese samenwerking op het vlak van defensie moet komen. Dit is een historische stap, omdat de EU dankzij die samenwerking naar een diepere integratie inzake defensie zal kunnen evolueren. Het doel is een ambitieuze en inclusieve samenwerking, en dus wordt elk EU-land uitgenodigd om mee te werken. De lidstaten zullen binnen drie maanden een gemeenschappelijke lijst van criteria en toezeggingen opstellen, samen met concrete vermogensprojecten, om deze samenwerking van start te laten gaan.

Later vanavond zullen wij de balans opmaken van de geopolitieke situatie in de regio rond Europa. Ik zal het met de leiders hebben over mijn inschatting na recente internationale bijeenkomsten, onder meer met president Trump en president Erdoğan, en de G7-top en de top EU-China. Ik zal de leiders ook voorstellen dat wij een duidelijk signaal doen uitgaan over de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. Zoals gewoonlijk zullen de Duitse bondskanselier en de Franse president verslag uitbrengen over de situatie in Oekraïne en de stand van de uitvoering van de akkoorden van Minsk. Op basis daarvan zouden we de economische sancties tegen Rusland met nog eens 6 maanden moeten kunnen verlengen.

Tot slot zal premier May ons vanavond informeren over haar voornemens wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Voor alle duidelijkheid: de Europese Raad is geen forum voor de brexitonderhandelingen – daarvoor hebben we onze onderhandelaars – en dus zullen de leiders slechts nota nemen van deze voornemens. Mijn doelstelling voor vanavond is dat de 27 EU-leiders hun goedkeuring hechten aan de procedure voor het kiezen van een nieuwe locatie voor de twee in het VK gevestigde agentschappen, namelijk de Bankautoriteit en het Geneesmiddelenbureau. Ik dank u.