Opmerkingen van voorzitter Donald Tusk na de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017

Europese Raad
  • 23/06/2017
  • 15:30
  • Verklaring en opmerkingen
  • 409/17
  • Brexit
  • Internationale handel & douane
  • Binnenlandse zaken
  • Werkgelegenheid
  • Economie & financiën
23/06/2017
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Gisteravond hebben de leiders 3 belangrijke beslissingen genomen. Ten eerste hebben wij afgesproken de sancties tegen Rusland met nog eens 6 maanden te verlengen. Ten tweede zal Europa zich samen met zijn internationale partners blijven inspannen voor de uitvoering van de Klimaatovereenkomst van Parijs. En ten derde zijn de leiders van de EU-27 het eens geworden over de procedure voor de hervestiging van de 2 EU-agentschappen in het Verenigd Koninkrijk. In november kunnen de ministers dan stemmen over een definitief besluit. Het feit dat wij hierover zo snel tot een akkoord zijn gekomen, toont opnieuw aan dat wij eensgezind zijn, en vastbesloten de onzekerheid als gevolg van de brexit weg te nemen.

Voorts heeft premier May ons meegedeeld dat zij maandag haar voorstel inzake de rechten van EU-burgers in het VK zal bekendmaken. De rechten van burgers zijn de topprioriteit voor de EU-27, daarover hebben wij geen twijfel laten bestaan. Wij willen dat de burgers van de EU en het VK na de brexit al hun rechten behouden. Mijn eerste indruk is dat het aanbod van het VK niet aan onze verwachtingen voldoet – het dreigt de situatie van onze burgers te verslechteren. Maar ons onderhandelingsteam zal het aanbod nog grondig analyseren, zodra we het schriftelijk hebben ontvangen.

Eigenlijk heeft de brexit slechts een heel klein deel van deze Europese Raad in beslag genomen. Wij hebben de meeste tijd besteed aan de zorgen van de mensen op het gebied van veiligheid, illegale migratie en ongecontroleerde mondialisering.

Vanochtend hadden wij ECB-president Draghi te gast, die bevestigde dat de EU er nu beter voor staat. Er is weer vertrouwen in het Europese project, en dat heeft een gunstig effect op onze economie. Dat vertrouwen vertaalt zich in sterke groei, meer consumptie, meer investeringen en bovenal: meer banen. Het aantal banen in de EU zit zelfs op het hoogste niveau ooit. Ik wilde deze optimistische conclusie van president Draghi graag met u delen, want het is lang geleden dat we zulk goed nieuws hebben gekregen.

De leiders hebben ook uitvoerig gedebatteerd over handel en het evenwicht tussen openheid en protectie. Europa neemt een open houding aan ten opzichte van het bedrijfsleven, en dat zal zo blijven. Wel zijn wij overeengekomen dat Europa onze burgers beter moet beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, bijvoorbeeld door meer wederkerigheid in te bouwen. Wij hebben besloten dat de Commissie investeringen van derde landen in strategische sectoren tegen het licht zal houden.

Vandaag hebben de leiders gesproken over Libië en de route door het centrale Middellandse Zeegebied, waar de situatie nog steeds kritiek is: er blijven veel irreguliere migranten aankomen. Het klopt dat wij al een aantal stappen in de juiste richting hebben gezet, maar het enige wat voor ons telt is dat er voorgoed een einde komt aan deze tragische toestand. De leiders hebben afgesproken dat iedereen de komende weken nog meer zal doen om onze inspanningen te coördineren en Italië te steunen.

Tot slot wil ik Joseph Muscat en zijn team danken voor het zeer efficiënte verloop van het Maltese voorzitterschap. Joseph, mijn oprechte waardering voor het werk dat u hebt verzet. Het klinkt als een cliché, maar geloof me: deze samenwerking was een van de beste ervaringen uit mijn loopbaan. Dank voor uw hulp bij het voorbereiden van de brexitonderhandelingen, voor uw inzet in de dossiers inzake interne veiligheid en migratie, en voor uw coördinerende rol in de definitieve afschaffing van de roamingkosten. Echt waar, Joseph, alle lof die u krijgt is meer dan terecht. Dank u wel!