De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

In de kijker

Een stap dichter bij het einde van roamingtarieven

De Raad bepaalde op 2 december zijn standpunt over nieuwe voorschriften voor de wholesaleroamingmarkt in de EU. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de afschaffing van roamingtarieven voor consumenten in 2017.

De ontwerpverordening bepaalt de grenswaarden van wat operatoren elkaar mogen aanrekenen voor het gebruik van hun netwerk om roamingdiensten aan te bieden. Deze plafonds gelden voor gesprekken, sms-berichten en het gebruik van data. Er zal worden onderhandeld over maximumtoeslagen.

De overeengekomen tekst is het uitgangspunt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Bedoeling is de roamingtarieven uiterlijk in juni 2017 af te schaffen.

In de kijker

Een stap dichter bij het einde van roamingtarieven

De Raad bepaalde op 2 december zijn standpunt over nieuwe voorschriften voor de wholesaleroamingmarkt in de EU. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de afschaffing van roamingtarieven voor consumenten in 2017.

De ontwerpverordening bepaalt de grenswaarden van wat operatoren elkaar mogen aanrekenen voor het gebruik van hun netwerk om roamingdiensten aan te bieden. Deze plafonds gelden voor gesprekken, sms-berichten en het gebruik van data. Er zal worden onderhandeld over maximumtoeslagen.

De overeengekomen tekst is het uitgangspunt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Bedoeling is de roamingtarieven uiterlijk in juni 2017 af te schaffen.