Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Open Day 2014

Poster Open Day 2014

Tugann Comhairle an Aontais Eorpaigh agus An Chomhairle Eorpach cuireadh duit a bheith i láthair don Lá Oscailte

Dáta:  Dé Sathairn 17 Bealtaine 2014, ó 10:00 go dtí 17:00
Áit: Foirgneamh Justus Lipsius, Rue de la Loi/Wetstraat 175, An Bhruiséil

Social -fb -iconSocial -twitter -iconSocial -foursquare -icon

Turais treoraithe

Beidh turais treoraithe ar fáil don uile dhuine chun léargas a fháil ar áiseanna na Comhairle. Beidh deis uathúil ag gach cuairteoir dul isteach sna seomraí ina gcruinníonn na Ceannairí Stáit agus Airí na 28 mBallstát do na cruinnithe mullaigh agus do chruinnithe na Comhairle. Leanfaidh na cuairteoirí uile an bealach céanna is a leanann na hUachtaráin agus na Príomh-Airí lá an chruinnithe mullaigh, ag tosú ag an mbealach isteach onóra go dtí seomraí cruinnithe.

Scannán agus díospóireacht ar ról Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Féadfaidh cuairteoirí lántairbhe a bhaint as an gcuairt trí bhreathnú ar scannán faisnéise gearr ar ról Chomhairle na nAirí maidir le cinnteoireacht pholaitiúil, a chuirfear i láthair sa Salle Bleue.

Ina dhiaidh sin beidh díospóireacht ar siúl agus féadfaidh cuairteoirí ceisteanna a chur ar ionadaithe ó Ardrúnaíocht na Comhairle nó a dtuairimí a roinnt leo.

Beidh an scannán ar siúl i gceithre theanga ag na hamanna seo a leanas:
  • 12.00 am i nGearmáinis
  • 1.00 pm in Ollainnis
  • 2.00 pm i bhFraincis
  • 3.00 pm as Béarla

Seastáin, pointí eolais agus comhdhálacha

Ag seastán ar leith de chuid na Comhairle, tabharfaidh oifigigh na Comhairle cuireadh do chuairteoirí tuilleadh a fhoghlaim faoi ról Chomhairle an Aontais Eorpaigh, faoina cuid beartas agus faoin tslí a nglactar cinntí ar leibhéal AE, agus an méid sin go léir a phlé.

Beidh foilseacháin agus bróisiúir ar fáil don uile dhuine a bhfuil suim acu iontu.

Tabharfaidh roinnt gníomhaireachtaí de chuid AE cur i láthair maidir leis an ról atá acu saoránaigh na hEorpa a choimeád slán sábháilte agus tabharfaidh an Banc Ceannais Eorpach cur i láthair freisin.

Beidh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), a bhíonn ag plé le cúrsaí taidhleoireachta, rannpháirteach freisin agus beidh breis is 15 seastán aici ó mhisin ar fud an domhain.

Beidh baill foirne ó mhisin mhíleata agus shibhialtacha an Aontais ann le comhghleacaithe ón rannán geografach agus téamach chun obair dhomhanda SEGS a chur i láthair.

Beidh cur i láthair tarraingteach ann faoi Galileo (Córas loingseoireachta domhanda satailíte na hEorpa). Beidh samhail uathúil de shatailít le feiceáil taobh leis an seastán faisnéise agus foilseachán. Ina theannta sin, reáchtálfar dhá chomhdháil, a mhairfidh 15 nóiméad an ceann, as Béarla do chuairteoirí sa Salle Bleue ar a 11.00 am agus ar a 4.00 pm.

Beidh saineolaí ann ó lárionad taighde na Gearmáine in Oberpfaffenhofen chun samplaí nithiúla de fheidhmchláir spáis Galileo a chur i láthair agus a mhíniú.

Beidh lucht na seastán lánsásta ceisteanna a fhreagairt agus díospóireachtaí bríomhara bheith acu.

Gníomhaíochtaí do dhaoine idir óga agus aosta

Is é seastán SEGS i lár an aitriam sa Justus Lipsius a bheidh mar bhuaicphointe ag na cuairteoirí óga. Tugtar cuireadh do pháistí a bportráidí féin agus bratach a dtíre a tharraingt do "pas an taidhleora bhig".

Ach beidh cleachtaí idirghníomhacha ann freisin do dhaoine fásta. Féadfaidh cuairteoirí iad féin a thástáil ar an méid atá ar eolas acu faoin AE ag tráth na gceist a reáchtálfar ag seastáin ar leith; agus gan amhras beidh duaiseanna spéisiúla le buachan.

Chomh maith leis sin, beidh seastán ilmheánach ann ina mbeidh cluichí idirghníomhacha do na cuairteoirí go léir, chun comóradh  10 mbliana an mhéadaithe, ó 15 Ballstát go dtí 25 Ballstát, a cheiliúradh
CHUN AN ÁIT A BHAINT AMACH
An foirgneamh Justus Lipsius
rue de la Loi 175, 1048 Bhruiséil
Map
GRIANGHRAIF

Openday -photogallery 2013