Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Open Day 2014

Poster Open Day 2014

Öppet hus på Europeiska unionens råd och Europeiska rådet

När?:  Lördagen den 17 maj 2014 kl. 10.00–17.00
Var?: Justus Lipsius building, Rue de la Loi/Wetstraat 175, Bryssel

Social -fb -iconSocial -twitter -iconSocial -foursquare -icon

Rundvandringar med guide

Vid den guidade rundvandringen lär du dig mer om rådets lokaler. Du får en unik möjlighet att se möteslokalerna där statschefer och ministrar från de 28 medlemsstaterna möts vid toppmöten och rådsmöten. Du kommer att gå samma väg som presidenterna och premiärministrarna vid EU:s toppmöten, från VIP-ingången till möteslokalerna.

Filmvisning och debatt om EU-rådets roll

För att få ut mer av ditt besök kan du se den korta informationsfilmen om EU-rådet och dess beslutsfattande. Filmen visas i Salle Bleue.

Efter filmen blir det debatt där du kan ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare från rådets generalsekretariat.

Filmen visas på fyra språk:

  • kl. 12.00: tyska
  • kl. 13.00: nederländska
  • kl. 14.00: franska
  • kl. 15.00: engelska

Montrar, information och föredrag

Vid en särskild monter kan du träffa tjänstemän från rådet och lära dig mer om, och diskutera, EU-rådets roll och politik och hur man fattar beslut i EU.

Det finns böcker och informationsbroschyrer för den som är intresserad.

Europeiska centralbanken och flera EU-byråer som bidrar till EU-medborgarnas säkerhet presenterar sin verksamhet.

EU:s diplomatiska verksamhetsgren, Europeiska utrikestjänsten, finns på plats med över 15 montrar om sina uppdrag i världen.

Tillsammans med kollegor från de tematiska och geografiska avdelningarna visar personal från EU:s militära och civila uppdrag hur Europeiska utrikestjänsten arbetar ute i världen.

Du kan se Galileo, det europeiska globala satellitbaserade navigeringssystemet. I Galileos informationsmonter finns en unik modell av en satellit, och kl. 11.00 och kl. 16.00 kan du gå på ett föredrag på engelska om Galileo i Salle Bleue. Föredraget är 15 minuter långt.

En expert från det tyska forskningscentrumet i Oberpfaffenhofen visar och förklarar då vad man kan använda Galileo till.

Du får gärna diskutera med utställarna, som även svarar på frågor.

Aktiviteter för barn och vuxna

Mest spännande för de yngsta besökarna är Europeiska utrikestjänstens monter i mitten av Atriumhallen i Justus Lipsius. Här kan barnen rita bilder av sig själva och sitt lands flagga till sitt "Minidiplomatpass".

Det finns även interaktiva aktiviteter för vuxna. Testa dina kunskaper i våra EU-frågesporter vid de särskilda montrarna, där du naturligtvis kan vinna spännande priser.

Det finns dessutom en multimediamonter med spel för alla, framför allt för att fira 10-årsjubileet av att EU växte från 15 till 25 medlemsländer. 

HÄR HITTAR DU OSS
Justus Lipsius-byggnaden
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bryssel
Map