Prawa autorskie

© Unia Europejska, 2017

Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania ich źródła, chyba że określono inaczej.

W przypadku gdy do powielania lub wykorzystania informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itd.) niezbędna jest wcześniejsza zgoda, taka zgoda unieważnia powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia w tym zakresie.

Ograniczenie praw autorskich dla podstrony PRADO

Zakazuje się:

  • rozpowszechniania, użytkowania lub sporządzania kopii lub powielania w inny sposób materiałów zamieszczonych na podstronie PRADO, chyba że jest to wyraźnie dozwolone poniżej lub Sekretariat Generalny Rady udzielił na to zgody
  • sprzedawania, pożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, udostępniania na podstawie przeniesienia licencji, udostępniania na podstawie sublicencji, przekazywania, rozpowszechniania, ponownego rozpowszechniania i udostępniania na czas oznaczony podstrony PRADO lub jej części, lub przechowywania materiałów lub usług zamieszczonych na podstronie PRADO lub dostępnych z tej strony w postaci ramek lub kopii lustrzanych na jakimkolwiek innym serwerze lub urządzeniu działającym w oparciu o internet bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sekretariatu Generalnego Rady; niniejszym wyraża się zgodę na tworzenie linków internetowych do podstron PRADO; do publikacji takich linków nie jest potrzebna dalsza zgoda Sekretariatu Generalnego Rady
  • usuwania, zmieniania, poprawiania lub w inny sposób naruszania tytułów, znaków towarowych, praw autorskich, klauzul o zastrzeżeniu praw lub innych informacji o prawach własności lub umów licencyjnych zamieszczonych na podstronach PRADO
  • wyszukiwania, zbierania, gromadzenia lub łączenia materiałów w innym celu niż do oficjalnego, niekomercyjnego użytku
  • wyszukiwania, zbierania, gromadzenia lub łączenia informacji lub danych dotyczących innych użytkowników, w tym adresów e-mailowych, bez ich zgody.