Używane języki

Sekretariat Generalny Rady UE stara się, by jego strona była maksymalnie dostępna dla użytkowników. Dlatego większość informacji na stronie publikujemy we wszystkich językach UE, a pozostałe – przynajmniej po angielsku i francusku. 

Jakich języków używamy na stronie?

Na stronie używamy 24 języków urzędowych UE. Są to:

angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Jak używamy języków na stronie?

Pod względem językowym nasze informacje dzielą się na 3 kategorie:

  1. publikowane we wszystkich 24 językach urzędowych UE
  2. publikowane tylko po angielsku i francusku
  3. publikowane po angielsku, francusku i w innych wybranych językach.

Podstawowa zasada jest taka, by wszystkie informacje publikować równocześnie we wszystkich językach UE. Dotyczy to m.in. dokumentów urzędowych zamieszczanych w rejestrze publicznym Rady.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady są informacje na podstronie „Posiedzenia” i „Prasa”.

Posiedzenia

Dokładne informacje o posiedzeniach poszczególnych formacji Rady publikujemy po angielsku i francusku. Niemniej informacje najważniejsze (data i miejsce posiedzenia, główne tematy) podajemy we wszystkich językach UE. Również we wszystkich językach publikujemy streszczenia właśnie zakończonych posiedzeń Rady (w jej wszystkich formacjach) i posiedzeń Eurogrupy.

Informacje o szczytach Rady Europejskiej publikujemy we wszystkich językach UE. Wyjątkiem są bieżące informacje podczas szczytu, które podajemy tylko po francusku i angielsku.

Materiały prasowe

Ponieważ materiały prasowe są kierowane do wyspecjalizowanego odbiorcy, wiele z nich publikujemy tylko po angielsku i francusku. Są to między innymi:

  • oświadczenia Eurogrupy i jej przewodniczącego
  • oświadczenia wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wydane w imieniu UE 
  • kalendarz Biura Prasowego na najbliższe 2 tygodnie
  • wskazówki dla mediów przed konkretnymi wydarzeniami (np. szczytami z państwami trzecimi)
  • oświadczenia, wystąpienia i przemówienia przewodniczącego Rady Europejskiej (zależnie od treści często publikowane też w innych wybranych językach).

Aby ważne informacje trafiały do prasy szybko, komunikaty prasowe publikujemy najpierw w ich oryginalnej wersji językowej, a dopiero potem tłumaczymy na pozostałe 23 języki UE. Tłumaczenia staramy się udostępniać jak najpilniej – każdą kolejną wersję językową publikujemy zaraz po jej otrzymaniu.

Dlaczego nie mogę znaleźć informacji w swoim języku?

Sekretariat Generalny Rady stara się, by użytkownicy strony otrzymywali jak najwięcej aktualnych informacji w języku dla nich najbardziej zrozumiałym.

Mamy jednak ograniczony budżet tłumaczeniowy i ograniczone zasoby. Oznacza to niestety, że wszystkich informacji nie da się na czas przetłumaczyć na wszystkie języki UE. Dlatego koncentrujemy się na tym, by we wszystkich językach dostępne były informacje najważniejsze, a w mniejszej liczbie języków ogłaszamy informacje dla wyspecjalizowanego odbiorcy (np. prasy).

Informacje na stronie nie zawsze są dostępne w Państwa języku, ale legislacja UE oraz oficjalne dokumenty Rady Europejskiej i Rady są do Państwa dyspozycji we wszystkich 24 językach urzędowych UE w rejestrze publicznym.