Wiadomości RSS

Czym są wiadomości RSS?

Akronim RSS jest skrótem od angielskiej nazwy Really Simple Syndication i oznacza sposób dostarczania informacji w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Standard RSS pozwala użytkownikom zamówić stałą dostawę tekstów lub plików multimedialnych z określonych stron internetowych.

Zamówiony materiał jest automatycznie przesyłany za pomocą RSS na komputer użytkownika lub jego strony internetowe, dzięki czemu użytkownik ma wygodny dostęp do najnowszych informacji.

Czego potrzeba do odbioru wiadomości RSS?

Aby zamówić wiadomości RSS, należy posiadać czytnik RSS, który można wybrać spośród wielu tego typu bezpłatnych czytników dostępnych w internecie, i skonfigurować go zgodnie ze swoimi potrzebami. Najnowsze wersje przeglądarek są wyposażone w taki czytnik. Pozwalają one użytkownikowi zdecydować, z których źródeł wiadomości chce korzystać.

W czytniku wyświetla się tytuł lub ewentualnie kilka pierwszych linijek artykułu. Towarzyszy im łącze, które pozwala otworzyć w przeglądarce całość artykułu.

Jak zamówić wiadomości RSS?

Wiadomości RSS można zamówić w języku odwiedzanej strony. Aby zamówić je w innym języku, należy zmienić język strony, wybierając język docelowy z listy znajdującej się w prawym górnym rogu.

Wiadomości RSS ze strony Rady można zamówić, klikając w poniższe łącza.

Dostępne źródła wiadomości RSS

Posiedzenia

1. Rada UE

2. Rada Europejska

3. Szczyty międzynarodowe

4. Eurogrupa

5. Szczyty strefy euro

6. Coreper

7. Grupy robocze według Rady

9. Komitety

Dokumenty Rady z rejestru publicznego

1. Porządki posiedzeń

2. Najnowsze dokumenty

3. Wykazy aktów Rady

4. Protokoły posiedzeń Rady

5. Tematyka