Budynki Rady

Sekretariat Generalny

Służby administracyjne Rady, czyli jej Sekretariat Generalny, mieściły się uprzednio w budynkach znajdujących się w różnych częściach Brukseli. By usprawnić wewnętrzną organizację tych służb i zracjonalizować koszty, Rada UE opracowała program budowlany. Dzięki niemu cała obsługa administracyjna instytucji oraz jej posiedzenia miały się odbywać w kilku sąsiadujących ze sobą budynkach.

Program budowlany był też odpowiedzią na zmieniające się potrzeby:

  • Rada Europejska podjęła decyzję o organizowaniu wszystkich swoich posiedzeń w Brukseli (poprzednio odbywały się rotacyjnie w państwach członkowskich)
  • doszło do rozszerzenia UE – w ciągu 10 lat dołączyło do niej 13 państw
  • przyjęty został traktat lizboński, który wprowadził stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej.

Częściowo przebudowano już istniejący budynek „Justus Lipsius”. Nabyto też drugi budynek – „Lex”, który stał się siedzibą stale rosnącej liczby działów tłumaczeniowych. Nowy budynek, który otrzymał nazwę „Europa”, pomyślany jako miejsce posiedzeń Rady i Rady Europejskiej, oddano do użytku w styczniu 2017 r.

Budynek „Justus Lipsius”

Od roku 1995 główną siedzibą Rady UE i Sekretariatu Generalnego Rady jest „Justus Lipsius”. Od czasu wejścia w życie traktatu nicejskiego właśnie tu tymczasowo odbywały się posiedzenia Rady Europejskiej. Z początkiem 2017 r. posiedzenia Rady UE i Rady Europejskiej zostały przeniesione do budynku „Europa”.

Budynek „Lex”

W budynku „Lex” od 2007 r. znajdują się działy tłumaczeniowe Sekretariatu Generalnego Rady. Poprzednio działy te rozmieszczone były w różnych częściach Brukseli. Teraz wszystkie działy językowe, także te, które pojawiły się po rozszerzeniu UE, ulokowano pod jednym dachem.

Budynek „Europa”

W budynku „Europa” odbywają się posiedzenia Rady Europejskiej, Rady UE oraz różnych organów wysokiego szczebla. Oddano go do użytku na początku 2017 r.

Inne budynki

Info Point Europa

Info Point Europa to ośrodek informacji publicznej prowadzony wspólnie przez Radę i Komisję.

European Convention Center (Luksemburg)

Zgodnie z postanowieniami traktatowymi w kwietniu, czerwcu i październiku Rada Unii Europejskiej obraduje w Luksemburgu. Wynajmuje wtedy od rządu Luksemburga budynek European Convention Center.

Neder-over-Hembeek

Jest to główny magazyn Sekretariatu Generalnego Rady. Leży na północ od Brukseli. To hala o powierzchni 4 400 m². Magazyn jest użytkowany wspólnie z innymi instytucjami UE.