Budynki Rady

Sekretariat Generalny

Służby administracyjne Rady, czyli jej Sekretariat Generalny, mieściły się uprzednio w budynkach znajdujących się w różnych częściach Brukseli. By usprawnić wewnętrzną organizację tych służb i zracjonalizować koszty, Rada UE opracowała program budowlany. Dzięki niemu cała obsługa administracyjna instytucji oraz jej posiedzenia miały się odbywać w kilku sąsiadujących ze sobą budynkach.

Program budowlany był też odpowiedzią na zmieniające się potrzeby:

  • Rada Europejska podjęła decyzję o organizowaniu wszystkich swoich posiedzeń w Brukseli (poprzednio odbywały się rotacyjnie w państwach członkowskich)
  • doszło do rozszerzenia UE – w ciągu 10 lat dołączyło do niej 13 państw
  • przyjęty został traktat lizboński, który wprowadził stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej.

Częściowo przebudowano już istniejący budynek „Justus Lipsius”. Zakupiono też nowy budynek – „Lex”, który stał się siedzibą stale rosnącej liczby działów tłumaczeniowych. Trwają prace nad nowym budynkiem „Europa”, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady UE i Rady Europejskiej.

Budynek „Justus Lipsius”

Od roku 1995 główną siedzibą Rady UE i Sekretariatu Generalnego Rady jest „Justus Lipsius”. Od czasu wejścia w życie traktatu nicejskiego właśnie tu tymczasowo odbywają się posiedzenia Rady Europejskiej. Gdy zakończy się budowa „Europy”, posiedzenia Rady UE i Rady Europejskiej organizowane będą właśnie tam.

Budynek „Lex”

W budynku „Lex” od 2007 r. znajdują się działy tłumaczeniowe Sekretariatu Generalnego Rady. Poprzednio działy te rozmieszczone były w różnych częściach Brukseli. Teraz wszystkie działy językowe, także te, które pojawiły się po rozszerzeniu UE, ulokowano pod jednym dachem.

Budynek „Europa”

W budynku „Europa” odbywać się będą posiedzenia Rady Europejskiej, Rady UE oraz innych organów wysokiego szczebla. Jego pełne użytkowanie rozpocznie się z początkiem 2017 r.

Inne budynki

Info Point Europa

Info Point Europa to ośrodek informacji publicznej prowadzony wspólnie przez Radę i Komisję.

European Convention Center (Luksemburg)

Zgodnie z postanowieniami traktatowymi w kwietniu, czerwcu i październiku Rada Unii Europejskiej obraduje w Luksemburgu. Wynajmuje wtedy od rządu Luksemburga budynek European Convention Center.

Overijse

Jest to główny magazyn Sekretariatu Generalnego Rady. Leży na południe od Brukseli. Ma 3 hale, a jego całkowita powierzchnia to ok. 5000 m2.