Pytania ogólne

Sekretariat Generalny

Pytania o Radę Europejską i Radę UE

Pytania ogólne o strukturę, pracę i działalność Rady Europejskiej i Rady UE można kierować do Sekcji Informacji Publicznej. Prosimy pamiętać, że nie udziela ona porad prawnych ani odpowiedzi na szczegółowe tematy.

Jak zadać pytanie?

 • telefonicznie: +32 2 281 56 50
 • faksem: +32 2 281 49 77
 • pisemnie pod adresem:
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF – Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Pytania mogą Państwo formułować w dowolnym z 24 urzędowych języków UE. Odpowiedzi udzielimy w ciągu 15 dni roboczych.

Skargi

Chcemy oferować usługi najwyższej jakości.

Jeżeli w swoich kontaktach z Sekretariatem Generalnym Radu zostali Państwo niewłaściwie potraktowani, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak będzie się on mógł skargą zająć tylko pod warunkiem, że wcześniej zgłosili Państwo swoje zastrzeżenia działowi Sekretariatu, który Państwa obsługiwał.

Na ile to możliwe i stosowne, postaramy się zauważone niedogodności poprawić.