Wizyty w Radzie

Sekretariat Generalny

Dla kogo?

Sekcja Wizyt organizuje wizyty dla grup co najmniej 20-osobowych w dowolnym z 24 urzędowych języków UE. Zapraszamy:

  • dorosłych
  • grupy młodzieży szkolnej w wieku od 15 lat.

Nie organizujemy wizyt dla pojedynczych osób ani grup mniejszych niż 20-osobowe. Ale co roku w maju zapraszamy na dzień otwarty w instytucjach europejskich.

Jak wygląda wizyta?

Sesja informacyjna może się odbyć niemal w każdym dniu roboczym między godz. 9:00 a 11:00 lub między 13:30 a 16:00. Nie przewidujemy sesji w sierpniu.

Oferujemy tylko jeden typ wizyt: sesje informacyjne. Zwykle trwają one 1 – 2 godziny i składają się z:

  • prelekcji pracownika Sekretariatu Generalnego Rady lub Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
  • sesji pytań i odpowiedzi.

Prelekcja może być albo ogólną prezentacją Rady Europejskiej i Rady UE, albo prezentacją na bardziej szczegółowy temat. Na prośbę możemy też zorganizować seminarium.

Jak zarezerwować wizytę?

Sesje informacyjne należy rezerwować przynajmniej 3 miesiące wcześniej. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z Państwem, żeby wizytę potwierdzić.

Rezerwacji powinien dokonać:

  • kierownik grupy
  • przedstawiciel placówki edukacyjnej lub organizacji studenckiej, który musi także towarzyszyć grupie podczas wizyty.

Grupom szkolnym musi towarzyszyć co najmniej 1 osoba dorosła na każdych 10 uczniów.

Sekcja Wizyt zastrzega sobie prawo, by ze względów organizacyjnych połączyć 2 podobne grupy lub by odwołać zaplanowaną wizytę niespełniającą wymogów proceduralnych.

W wyjątkowych sytuacjach (szczególne wydarzenia polityczne lub nagłe posiedzenia Rady) Sekcja Wizyt może odwołać już przygotowaną wizytę, nawet z niewielkim wyprzedzeniem.

Budynki Rady są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dodatkowe informacje

tel. +32 2 281 21 40

Wyślij e-mail

Gdzie odbywają się wizyty?

Budynek „Justus Lipsius”

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruksela

Belgia

Budynek „Lex”

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruksela

Belgia

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruksela

Belgia

Sesje informacyjne odbywają się w jednym z budynków Rady w Brukseli:

  • w budynku „Justus Lipsius”
  • w budynku „Lex”
  • w Info Point Europa.

Uwaga: podczas wizyty nie oprowadzamy po budynku „Europa”.

Autokar można zatrzymać przed głównym wejściem do budynku „Justus Lipsius”, aby wysadzić lub zabrać gości. W pobliżu znajdują się też stacja metra, stacja kolejowa i przystanek autobusowy.

Info Point Europa

Rada i Komisja Europejska prowadzą wspólny punkt informacyjno-dokumentacyjny, który służy informacjami i bezpłatnymi publikacjami. Znajduje się niedaleko budynków Rady i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–17:00.

Skargi

Chcemy oferować usługi najwyższej jakości.

Jeżeli w swoich kontaktach z Sekretariatem Generalnym Rady zostali Państwo niewłaściwie potraktowani, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak rzecznik zajmie się skargą tylko pod warunkiem, że wcześniej zgłosili Państwo swoje zastrzeżenia działowi Sekretariatu, który Państwa obsługiwał.

O ile to możliwe i stosowne, postaramy się poprawić sygnalizowane niedogodności.

Jak odwiedzić inne instytucje UE?

Komisja Europejska

Centrum wizyt Komisji Europejskiej zaprasza grupy co najmniej 15-osobowe na prezentacje i dyskusje poświęcone Komisji jako instytucji pełniącej w Unii Europejskiej rolę wykonawczą. Wizytę należy zarezerwować przynajmniej 10 tygodni wcześniej. Może zostać dostosowana do wiedzy i zainteresowań grupy.

Parlament Europejski

Parlament Europejski to serce demokracji w Unii Europejskiej. Podczas bezpłatnej wizyty można dowiedzieć się, jak pracuje, jaki ma wpływ na nasze codzienne życie i jak kształtowała się dzisiejsza Europa. Więcej informacji na specjalnej stronie Parlamentu.

Europejski Komitet Regionów

Komitet Regionów oferuje grupom zwiedzających (co najmniej 15 osób w wieku powyżej 14 lat) atrakcyjne prezentacje na temat roli europejskich regionów i miast w kształtowaniu prawa Unii Europejskiej. Rezerwacji należy dokonać przynajmniej 8 miesięcy wcześniej.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Siedziba zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego zaprasza na interaktywną pogadankę. Można poznać 3 kategorie członków komitetu: pracodawców, pracowników i grupy interesu (np. organizacje zawodowe, społeczne i młodzieżowe, grupy kobiece, konsumentów, działaczy ekologicznych) i dowiedzieć się, jak zabiegają o swoje prawa w Unii Europejskiej.