Wizyty w Radzie

Sekretariat Generalny

Dla kogo?

Sekcja Wizyt organizuje wizyty dla grup co najmniej 20-osobowych w dowolnym z 24 urzędowych języków UE. Zapraszamy:

  • dorosłych
  • grupy młodzieży szkolnej w wieku od 15 lat.

Jak wygląda wizyta?

Sesja informacyjna może się odbyć niemal w każdym dniu roboczym między godz. 9.00 a 11.00 lub między 13.30 a 16.00.

Oferujemy tylko jeden typ wizyt: sesje informacyjne. Zwykle trwają one 1 – 2 godziny i składają się z:

  • prelekcji wygłaszanej przez pracownika Sekretariatu Generalnego Rady lub Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
  • sesji pytań i odpowiedzi.

Prelekcja może być albo ogólną prezentacją Rady Europejskiej i Rady UE, albo prezentacją na bardziej szczegółowy temat. Na prośbę możemy też zorganizować seminarium.

Jak zarezerwować wizytę?

Sesje informacyjne należy rezerwować nie później niż 3 miesiące przed planowaną wizytą. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z Państwem, żeby wizytę potwierdzić.

Rezerwacji powinien dokonać:

  • kierownik grupy
  • przedstawiciel placówki edukacyjnej lub organizacji studenckiej, który musi także towarzyszyć grupie podczas wizyty.

Grupom szkolnym musi towarzyszyć co najmniej 1 osoba dorosła na każdych 10 uczniów.

Sekcja Wizyt zastrzega sobie prawo, by ze względów organizacyjnych połączyć 2 podobne grupy lub by odwołać zaplanowaną wizytę niespełniającą wymogów proceduralnych.

W wyjątkowych sytuacjach (szczególne wydarzenia polityczne lub nagłe posiedzenia Rady) Sekcja Wizyt może odwołać już przygotowaną wizytę, nawet z niewielkim wyprzedzeniem.

Budynki Rady są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dodatkowe informacje

tel. +32 2 281 21 40

Wyślij e-mail

Gdzie odbywają się wizyty?

Budynek „Justus Lipsius”

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruksela

Belgia

Budynek „Lex”

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruksela

Belgia

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruksela

Belgia

Sesje informacyjne odbywają się w jednym z budynków Rady w Brukseli:

  • w budynku „Justus Lipsius”
  • w budynku „Lex”
  • w Info Point Europa.

Autokar można zatrzymać przed głównym wejściem do budynku „Justus Lipsius”, aby wysadzić lub zabrać gości. W pobliżu znajdują się też stacja metra, stacja kolejowa i przystanek autobusowy.

w Info Point Europa.

Rada i Komisja Europejska prowadzą wspólny punkt informacyjno–dokumentacyjny, który służy informacjami i bezpłatnymi publikacjami. Znajduje się niedaleko budynków Rady i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

Skargi

Chcemy oferować usługi najwyższej jakości.

Jeżeli w swoich kontaktach z Sekretariatem Generalnym Radu zostali Państwo niewłaściwie potraktowani, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak będzie się on mógł skargą zająć tylko pod warunkiem, że wcześniej zgłosili Państwo swoje zastrzeżenia działowi Sekretariatu, który Państwa obsługiwał.

Na ile to możliwe i stosowne, postaramy się zauważone niedogodności poprawić.