Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)

Rada UE

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych odpowiada w UE za 3 następujące dziedziny: polityka gospodarcza, kwestie podatkowe i regulacja usług finansowych.

Jak pracuje Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych?

Na forum Rady ECOFIN zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Odbywają się także specjalne sesje ECOFIN służące przygotowaniu rocznego unijnego budżetu. Uczestniczą w nich krajowi ministrowie ds. budżetu oraz europejski komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

Posiedzenia ECOFIN zwykle mają miejsce raz w miesiącu.

Polityka gospodarcza i finansowa

Eurogrupa

Eurogrupa jest nieformalnym gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają sprawy wspólnej waluty.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, zwana też Radą ECOFIN, odpowiada za politykę gospodarczą, sprawy podatkowe, rynki i przepływy finansowe oraz stosunki gospodarcze z krajami spoza UE.

Przygotowuje ona także roczny budżet UE oraz zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami wspólnej waluty – euro.

Rada ECOFIN koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich, dba o konwergencję ich wyników gospodarczych, a także monitoruje ich politykę budżetową.

Uzgadnia także stanowiska UE przed spotkaniami międzynarodowymi na takich forach, jak G-20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Odpowiada też za finansowe aspekty międzynarodowych negocjacji w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu.