Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Rada TTE pracuje nad realizacją unijnych celów w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energii: UE chce stworzyć nowoczesne, konkurencyjne, wydajne rynki i infrastrukturę, a także zbudować transeuropejskie sieci transportu, łączności i energii.

Jak pracuje?

Skład Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz liczba jej posiedzeń zmieniają się zależnie od tematyki obrad:

  • ministrowie transportu zwykle zbierają się 4 razy w roku
  • ministrowie energii zbierają się 3 lub 4 razy w roku
  • ministrowie telekomunikacji zbierają się 2 razy w roku.

W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Co robi?

Jeżeli chodzi o transport, Rada przyjmuje – wraz z Parlamentem Europejskim – ustawodawstwo w dziedzinie wspólnej polityki transportowej, m.in. wspólne przepisy o transporcie międzynarodowym, warunki mające obowiązywać przewoźników oraz środki zwiększające prawa pasażerów i poprawiające bezpieczeństwo transportu. Jednym z podstawowych celów jest stworzenie zrównoważonych systemów transportowych, w których zużycie energii będzie niższe, a mobilność pasażerów większa dzięki optymalizacji czasowej i racjonalniejszym trasom.

Jeżeli chodzi o energię, Rada przyjmuje – wraz z Parlamentem Europejskim – ustawodawstwo dotyczące funkcjonowania rynków energii, które ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw, propagować efektywność energetyczną oraz nowe i odnawialne źródła energii, a także promować połączenia sieciowe.

Jeżeli chodzi o telekomunikację, Rada odpowiada – wraz z Parlamentem Europejskim – za ustawodawstwo i wytyczne w sprawie sieci telekomunikacyjnych i ich interoperacyjności. Polityka UE ma służyć także zwiększaniu konkurencji, cyberbezpieczeństwa i innowacji w sektorze telekomunikacyjnym.

Priorytety prezydencji estońskiej

Prezydencja estońska będzie kontynuować prace nad utworzeniem unii energetycznej. Szczególną uwagę poświęci pakietowi „Czysta energia” oraz strukturze rynku energii elektrycznej.

Prezydencja zaproponuje oświadczenie o partnerstwie publiczno-prywatnym w cyfryzacji sektora energetycznego.

W dziedzinie transportu drogowego prezydencja estońska priorytetowo potraktuje inicjatywy z pakietu w sprawie mobilności niskoemisyjnej oraz aktywne wdrażanie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa. Będzie się również starała usunąć przeszkody w digitalizacji transportu i opracuje konkluzje Rady w tej sprawie.

Priorytetem prezydencji estońskiej w sektorze telekomunikacji jest podejście ogólne w sprawie kodeksu łączności elektronicznej, co ma przygotować Europę do ery technologii 5G.