Grupa Robocza Eurogrupy

Eurogrupa

Grupa Robocza Eurogrupy to organ przygotowawczy, który gromadzi przedstawicieli państw strefy euro (zasiadających w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym), Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.

Pomaga Eurogrupie i jej przewodniczącemu przygotowywać obrady ministrów. 

Zbiera się zwykle raz w miesiącu przed posiedzeniami Eurogrupy.

Przewodniczący grupy roboczej 

Członkowie grupy wybierają przewodniczącego na 2-letnią kadencję, która może być przedłużana. 

Biuro przewodniczącego grupy roboczej mieści się w Sekretariacie Generalnym Rady UE w Brukseli. 

Od stycznia 2012 r. przewodniczącym Grupy Roboczej Eurogrupy jest Thomas Wieser, który przewodniczy także Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu.