Jeroen Dijsselbloem, przewodniczący Eurogrupy

© E.Dunand / AFP 20.3.2017 Spotkanie

Eurogrupa omówiła plany budżetowe i projekt porównywania systemów emerytalnych państw strefy euro oraz zapoznała się z postępem drugiej weryfikacji programu dostosowań gospodarczych w Grecji.

© Unia Europejska 2017 20.3.2017 Komunikat prasowy
© J.Thys / AFP 20.2.2017 Spotkanie

Rola

Przewodniczący Eurogrupy prowadzi jej posiedzenia, ustala porządek obrad, sporządza długoterminowe programy pracy oraz reprezentuje ją na forach międzynarodowych.

Życiorys

Jeroen Dijsselbloem przewodniczy Eurogrupie od 21 stycznia 2013 r. 13 lipca 2015 r. wybrano go na drugą kadencję.

Deklaracja programowa

Cele, ambicje i priorytety Eurogrupy podczas kadencji Jeroena Dijsselbloema.