Jeroen Dijsselbloem, przewodniczący Eurogrupy

15.6.2017 Spotkanie

15 czerwca Eurogrupa sfinalizowała rozmowy o drugiej weryfikacji greckiego programu, czym przybliżyła trzecią transzę pomocy: 8,5 mld EUR. Wysłuchała też oceny MFW na temat perspektyw gospodarczych, zagrożeń i wyzwań w strefie euro oraz relacji z wdrażania ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

Planowane posiedzenia

Bieżące i minione posiedzenia

Wszystkie posiedzenia

Rola

Przewodniczący Eurogrupy prowadzi jej posiedzenia, ustala porządek obrad, sporządza długoterminowe programy pracy oraz reprezentuje ją na forach międzynarodowych.

Życiorys

Jeroen Dijsselbloem przewodniczy Eurogrupie od 21 stycznia 2013 r. 13 lipca 2015 r. wybrano go na drugą kadencję.

Deklaracja programowa

Cele, ambicje i priorytety Eurogrupy podczas kadencji Jeroena Dijsselbloema.