Większość zwykła

Rada UE

Większość zwykła to co najmniej 15 członków Rady głosujących „za”.

Rada decyduje większością zwykłą:

  • w sprawach proceduralnych, np. przy przyjmowaniu regulaminu wewnętrznego, organizowaniu Sekretariatu Generalnego, przyjmowaniu zasad pracy komitetów przewidzianych w traktatach
  • o zwróceniu się do Komisji, by ta przeprowadziła analizę lub przedstawiła wniosek ustawodawczy