Dokumenty i publikacje

Publiczny rejestr dokumentów Rady

W rejestrze znajdują się dokumenty (lub odesłania do dokumentów) z okresu od 1999 roku do dziś.

Wniosek o dokument

Jeżeli w rejestrze publicznym nie ma poszukiwanego przez Państwa dokumentu, mogą Państwo złożyć wniosek o jego udostępnienie.

Archiwum

W archiwum Rady w Brukseli można zapoznać się z mikrofiszami lub elektronicznymi kopiami dokumentów.

Biblioteka

W bibliotece znajdują się monografie, pozycje referencyjne i publikacje UE.

Publikacje

Książki, broszury, ulotki i plakaty opublikowane przez Sekretariat Generalny Rady.