Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Archiwum Rady gromadzi i przetwarza dokumenty opracowane lub otrzymane przez Radę Unii Europejskiej w ramach jej funkcji. Akta archiwalne spraw, nad którymi prace zakończyły się ponad 30 lat temu, są ogólnodostępne.

Zawartość zbiorów

Dokumenty są zwykle dostępne w językach UE, które były językami urzędowymi w czasie redagowania.

Zbiory archiwalne Rady są pogrupowane według etapów kształtowania się UE pod względem prawnym:

 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) utworzona traktatem paryskim w roku 1952 [zbiór CM1]
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA) utworzone traktatami rzymskimi w roku 1957 [zbiór CM2]
 • Unia Europejska od traktatu z Maastricht do traktatu z Lizbony [zbiór CM4]
 • Unia Europejska w jej kształcie określonym traktatem z Lizbony [zbiór CM8].

W zbiorach znajdują się także akta dotyczące negocjacji międzyrządowych, np.:

 • negocjacji w sprawie traktatów, np. traktatów rzymskich [zbiór CM3]
 • negocjacji rozszerzeniowych [zbiór CM5]
 • negocjacji w sprawie konwencji z Jaunde i Lomé oraz umowy z Kotonu [zbiór CM6]
 • negocjacji związanych z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i radami stowarzyszeniowymi, w których zasiadają przedstawiciele UE i państw trzecich [zbiór CM7].

Zbiory archiwum Rady składają się głównie z protokołów posiedzeń Rady oraz aktów przeznaczonych na posiedzenia Rady Europejskiej, Coreperu i innych komitetów. W zbiorach są też akta budżetowe i akta prac nad dyrektywami, rozporządzeniami i decyzjami w wielu dziedzinach polityki.

Dostęp publiczny

Akta i dokumenty mające ponad 30 lat są ogólnodostępne. Oryginały są przesyłane do unijnego archiwum historycznego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Archiwum Rady w Brukseli oferuje mikrofisze lub kopie elektroniczne.

Istnieją pewne wyjątki, dotyczące np. dokumentów niejawnych lub służące ochronie:

 • prywatności i integralności osób fizycznych
 • interesów handlowych, w tym własności intelektualnej.

Akta i dokumenty mające mniej niż 30 lat można wyszukać przez rejestr publiczny lub uzyskać, składając wniosek o dostęp do nich. 

Kontakt z archiwum

„Błękitny przewodnik” podaje dane kontaktowe, warunki użytkowania, lokalizację, dostępność i strukturę archiwów ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich oraz archiwów instytucji UE. 

Aby umówić się na wizytę, uzyskać pomoc w badaniach lub zapytać o dostępne zbiory, prosimy o kontakt:

 • Central Archives of the Council of the European Union
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • tel. +32 22819400
 • wyślij e-mail

Godziny otwarcia

Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.30. Uwaga: w godz. 12.00–14.00 następuje przerwa w wydawaniu akt.

Przed wizytą należy skontaktować się z archiwum i ustalić datę.

Czytelnia mieści się w Brukseli w budynku Rady „Justus Lipsius” (wejście „Belliard”).