Biblioteka i badania

Sekretariat Generalny

Biblioteka oferuje liczne papierowe i elektroniczne źródła informacji o pracach Rady. Udostępnia je we wszystkich językach urzędowych UE. Wachlarz obejmuje:

  • media informacyjne
  • czasopisma ogólne i specjalistyczne
  • artykuły
  • prace naukowe
  • książki
  • bazy danych.

Większość materiałów biblioteki to zasoby elektroniczne. Ich pełna treść jest dostępna tylko przez sieć Wi-Fi w budynku Rady.

Dostęp

Jeśli są Państwo pracownikami lub stażystami Rady, delegatami państwa członkowskiego lub pracownikami innej instytucji UE, mogą Państwo bez ograniczeń korzystać z bibliotecznej czytelni. Usługi badawcze i/lub informacyjne są dostępne na żądanie.

Pomoc bibliotekarska

Jeżeli są Państwo naukowcami lub studentami, mogą Państwo wystąpić o zgodę na skorzystanie z biblioteki Rady. Jeśli potrzebują Państwo pomocy bibliotekarskiej, prośba o nią powinna dotrzeć do nas co najmniej 2 tygodnie przed planowaną przez Państwa wizytą.
Należy podać temat badawczy i język potrzebnych Państwu materiałów. Bibliotekarz przygotuje listę dostępnych w zbiorach Rady pozycji związanych z tym tematem.

Zbiory

Na zasoby Rady składa się kilka zbiorów.

W zbiorze głównym znajdują się przede wszystkim materiały poświęcone sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej UE, jej państw członkowskich oraz krajów ościennych i partnerskich.

Zbiór językowy zawiera takie pozycje, jak słowniki, glosariusze, podręczniki gramatyki, książki poświęcone terminologii, translatoryce i lingwistyce, a także materiały referencyjne ze wszystkich dziedzin pracy Rady.

Zbiór prawny to materiały prawne i prawoznawcze poświęcone różnym aspektom prawa unijnego i międzynarodowego oraz prawoznawstwu państw członkowskich i krajów trzecich.

Katalog

Za pomocą elektronicznego katalogu można wyszukać potrzebną pozycję lub stworzyć wykaz tytułów.

Bibliografia

Zbiór bibliograficzny zawiera materiały informacyjne i naukowe poświęcone Radzie Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej oraz Sekretariatowi Generalnemu.

Blog

Pracownicy biblioteki prowadzą blog, na którym można znaleźć sprawozdania i notatki o wydarzeniach związanych z UE, informacje o najnowszych nabytkach, propozycje lektur, a także miesięczny przegląd analityczny Think Tank Review.

Poglądów wyrażanych na blogu nie należy w żadnym wypadku traktować jako oficjalnego stanowiska Rady.