Wyszukiwarka aktów podlegających współdecyzji

Poniższy formularz pozwala wyszukać informacje o unijnych aktach podlegających zwykłej procedurze ustawodawczej (współdecyzji). Wyszukiwarka wskazuje dokumenty zarówno z prac bieżących, jak i już zakończonych.

Dla każdego szukanego aktu wyświetlą się informacje z poszczególnych etapów zwykłej procedury ustawodawczej. Przedmiotem danych są między innymi:

  • wniosek Komisji
  • stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu 
  • stanowisko Rady w pierwszym czytaniu i stanowisko Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu
  • stanowisko Rady w drugim czytaniu
  • postępowanie pojednawcze (w razie braku porozumienia)
  • link do przyjętego aktu 
  • data podpisania aktu
  • sygnatura Dziennika Urzędowego UE.

Jeśli akt już został przyjęty, wyświetli się link do pełnego tekstu i data podpisania aktu. Dostępne mogą też być linki do stanowisk z pierwszego lub drugiego czytania.

Uwaga: baza zawiera informacje wyłącznie po angielsku i francusku. Wyszukiwać należy zatem w jednym z tych 2 języków. 

Rada UE

Wyszukiwanie aktów legislacyjnych

Proszę wpisać numer dokumentu do wyszukania (np. 96/0112)
i/lub słowo w języku angielskim lub francuskim z tytułu szukanego dokumentu (np. „youth” lub "jeunesse")