Rejestr dokumentów

Sekretariat Generalny

W publicznym rejestrze dokumentów Rady znajdują się dokumenty (lub odesłania do dokumentów) z okresu od 1999 roku do dziś.

Dokumenty, których treść została upubliczniona, można wyświetlić bezpośrednio na ekranie. Pozostałe są udostępniane na wniosek.

Na stronie „Posiedzenia” znajdują się podstrony z poszczególnymi posiedzeniami Rady, Rady Europejskiej i Eurogrupy. Zamieszczane są tam dokumenty zwyczajowo towarzyszące posiedzeniu, np. nota zapowiadająca posiedzenie, porządek obrad, wykaz punktów A czy lista uczestników

Komunikaty prasowe

Najnowsze komunikaty można znaleźć na podstronie „Komunikaty prasowe”. Znajdują się tam:

  • komunikaty Rady opublikowane po 1 stycznia 2014 r.
  • oświadczenia i wystąpienia w imieniu przewodniczącego Rady Europejskiej lub Eurogrupy z okresu od końca 2009 r.

Starsze komunikaty (sprzed 1 stycznia 2014 r.) można znaleźć w rejestrze. Proszę na stronie rejestru w polu „Dziedzina” wybrać kod PRESSE, w polu „Typ dokumentu” – „Komunikat prasowy”, a w polu „Słowa w tytule” tematykę posiedzenia Rady (np. „sprawy gospodarcze i finansowe”). 

Konkluzje Rady

Najnowsze konkluzje znajdują się na specjalnej podstronie: 

Konkretne konkluzje można znaleźć za pomocą rejestru, wpisując w polu „Słowa w tytule” frazę „konkluzje Rady”, a w polu „Data posiedzenia” datę spotkania Rady. Można je też wyszukać, wpisując w polu „Słowa w tytule” frazę „konkluzje Rady”, a w polu „Data dokumentu” konkretny okres (np. między 1.5.2015 a 30.6.2015).

Konkluzje Rady z konkretnej dziedziny można znaleźć, wpisując w polu „Słowa w tytule” frazę „konkluzje Rady” i słowa kluczowe z tej dziedziny (np. „konkluzje Rady” & „środowisko”).

Dokumenty przygotowawcze

Podczas prac grup roboczych Rady nad projektami legislacyjnymi powstają dokumenty przygotowawcze. Wszystkie, które wiążą się z konkretnym projektem legislacyjnym, noszą identyczny unikatowy międzyinstytucjonalny numer referencyjny nadany temu projektowi przez Komisję.

Numer ten znajdą Państwo na pierwszej stronie dowolnego dokumentu przygotowawczego w lewym górnym rogu. Po wpisaniu tego numeru w pole „Międzyinstytucjonalny numer referencyjny” otrzymają Państwo listę pozostałych dokumentów z rejestru związanych z danym projektem.

Jeżeli nie dysponują Państwo żadnym dokumentem przygotowawczym, numer międzyinstytucjonalny znajdą Państwo, wpisując w polu „Słowa w tytule” słowa kluczowe danego projektu legislacyjnego. Wyświetli się wtedy lista dokumentów. Proszę kliknąć na pogrubiony numer ST któregokolwiek z nich, aby otworzyć jego kartę informacyjną. Tam właśnie znajduje się m.in. międzyinstytucjonalny numer referencyjny.

Języki

W rejestrze znajdują się dokumenty:  

  • wydane w jednym języku
  • wielojęzyczne (np. fragment w jęz. angielskim, fragment w jęz. hiszpańskim)
  • wydane we wszystkich językach urzędowych UE.

Wybór języka może przesądzić o wynikach wyszukiwania. Na przykład szukając protokołów obrad Coreperu, należy (poza danymi o typie dokumentu) w polu „Język dokumentu” wybrać „wszystkie języki”. Wybranie tylko jednego języka może nie dać żadnych wyników