Złóż wniosek o dokument

Sekretariat Generalny

Jeżeli w rejestrze publicznym nie ma poszukiwanego przez Państwa dokumentu, mogą Państwo złożyć wniosek o jego udostępnienie. W tym celu należy skontaktować się z Sekretariatem Generalnym Rady.

Wniosek o udostępnienie dokumentu można wysłać również:

  • pocztą:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F – Transparency
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • faksem: +32 22 816 361

Potrzebna pomoc techniczna?

W przypadku problemów technicznych z dostępem do rejestru publicznego prosimy o kontakt e-mailowy.

Kiedy otrzymam odpowiedź?

Odpowiedź otrzymają Państwo w terminie 15 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejnych 15 dni roboczych.

W przypadku odmowy udostępnienia dokumentu mogą Państwo w terminie 15 dni zwrócić się do Rady z wnioskiem o rewizję decyzji.

Jeżeli ten wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, mogą Państwo skierować skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub do Sądu.

Pytania ogólne

Sekcja Informacji Publicznej służy odpowiedzią na pytania o Radę i jej działalność.