Rada Europejska w 2012 r.

Rada Europejska w 2012 r.

Stabilizowanie i wzmacnianie strefy euro, wspieranie wzrostu i zatrudnienia, niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie – to najważniejsze sprawy, którymi w 2012 roku zajmowała się Rada Europejska. W roku tym Unia Europejska otrzymała też Pokojową Nagrodę Nobla.

Trzecia już publikacja z serii, w której przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy dzieli się osobistym spojrzeniem na działania tej instytucji i najważniejsze wydarzenia – tym razem za rok 2012.

Publikacja zawiera wszystkie dokumenty Rady Europejskiej z roku 2012: konkluzje, oświadczenia i sprawozdania.

2013, 76 stron(y), Książki