Zasady organizacji prac na szczytach strefy euro

Zasady organizacji prac na szczytach strefy euro
Książeczka wyjaśnia, jak prowadzone są szczyty strefy euro. Przedstawia wytyczne, które rządzą organizowaniem tych szczytów (np. jak się je przygotowuje, jak ustala się porządek obrad, jak powstają oświadczenia) i zapewniają ich przejrzystość i skuteczność. Dostępna w 22 językach.
2013, 46 stron(y), E-booki