Rada Europejska w 2013 r.

Rada Europejska w roku 2013

W swoim czwartym już rocznym sprawozdaniu przewodniczący Herman Van Rompuy podsumowuje działalność instytucji. Publikacja zawiera również wszystkie dokumenty Rady Europejskiej z roku 2013: konkluzje, oświadczenia i sprawozdania. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń, którymi zajmowała się Rada Europejska w roku 2013: konsolidacja pierwszych oznak ożywienia po kryzysie finansowym, wytężone starania o wzrost i zatrudnienie, sytuacja w Syrii i na Ukrainie, tragedia setek imigrantów na Morzu Śródziemnym. Był to też rok, w którym liczba państw Unii wzrosła z 27 do 28 – gdy w lipcu dołączyła do nich Chorwacja.

2014, 75 stron(y), Książki