Regulamin wewnętrzny Rady z komentarzem

Sekretariat Generalny
Przewodnik po regulaminie wewnętrznym Rady

Kto przygotowuje prace Rady? Jak Rada głosuje? Kiedy przeprowadza debatę publiczną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań o strukturę Rady, jej procedury i tryb decyzyjny znajdą Państwo w naszym praktycznym przewodniku. Jest on przeznaczony głównie dla delegatów i przedstawicieli rotacyjnej prezydencji. Informuje o kwestiach prawnych i pomaga przygotować się do przewodnictwa w Radzie.
Oprócz komentarza zawiera regulamin wewnętrzny Rady UE i Rady Europejskiej. Jest dostępny w 23 unijnych językach.

2016, 119 stron(y), Książki