Rada Europejska: grudzień 2014 r. – kwiecień 2016 r.

Rada Europejska
Rada Europejska:
grudzień 2014 r. – kwiecień 2016 r.

Między 1 grudnia 2014 r. a 30 kwietnia 2016 r. Rada Europejska musiała się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami politycznymi takimi jak: bezprecedensowa skala napływu osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie oraz potrzeba znalezienia nowych rozwiązań dla Grecji, jeśli chodzi o jej przyszłość jako członka strefy euro, a także dla Wielkiej Brytanii w związku z referendum w sprawie jej dalszego członkostwa w UE. Europejscy przywódcy musieli także zareagować na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. Przewodniczący Donald Tusk przedstawił w raporcie zakres prac prowadzonych przez Radę Europejską w badanym okresie. W dalszej części raportu wymieniono najważniejsze decyzje polityczne i oświadczenia.

2016, 82 stron(y), Książki