Unia Europejska – Unia prawa (plakat)

Unia Europejska – Unia prawa (plakat)

Od Paryża do Lizbony: Unia Europejska przebyła długą drogę, od czasu gdy sześć państw założycielskich stworzyło podwaliny Unii w jej obecnym kształcie – wspólnoty gospodarczej i politycznej obejmującej blisko 509 milionów mieszkańców w 28 państwach członkowskich. Plakat przedstawia kluczowe etapy integracji europejskiej: kolejne najważniejsze traktaty i traktaty akcesyjne. Traktaty – będące fundamentem Unii Europejskiej – odzwierciedlają to, jak państwa członkowskie reagowały na nowe wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne. Ukazują rozwój Unii jako wspólnoty ludzi i państw kierujących się rządami prawa.

2016, 1 stron(y), Plakaty