Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Broszura objaśnia zmienioną zwykłą procedurę ustawodawczą oraz rolę prezydencji i Sekretariatu Generalnego Rady. Opisuje kolejne etapy: trzy czytania, procedurę pojednawczą i rozmowy trójstronne. Zawiera też listę podstaw prawnych, schemat graficzny poszczególnych etapów procedury oraz jej terminy.

2016, 48 stron(y), Książki