Staże w Radzie Unii Europejskiej

Traineeships in the Council of the European Union

Czy interesuje Państwa staż w Sekretariacie Generalnym Rady? Poniższa ulotka zawiera wszystkie niezbędne informacje o stażach (w tym o procedurze naboru i czasie ich trwania) oraz dane kontaktowe osób, które odpowiedzą na dodatkowe pytania.

2017, 2 stron(y), broszura/ulotka