Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

Aktualności

Wizyta na Malcie (11 stycznia 2017)

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk udał się na Maltę, by wziąć udział w uroczystości objęcia przez Maltę prezydencji w Radzie UE. Tę rolę Malta będzie pełnić po raz pierwszy.

W mowie inauguracyjnej Donald Tusk podkreślił, że Malta przejmuje prezydencję w czasie szczególnym, pełnym nowych wyzwań i dramatycznych zmian. „Podczas jej przewodnictwa będziemy w Rzymie obchodzić 60. rocznicę podpisania traktatu założycielskiego. Zostanie także formalnie wszczęta procedura Brexitu. Ponadto wiosna będzie trudnym sprawdzianem dla całej UE, jeśli chodzi o migrację, zwłaszcza na szlaku środkowośródziemnomorskim” – powiedział przewodniczący.

Donald Tusk zaznaczył, że taki układ zdarzeń będzie wymagał od prezydencji doświadczenia, kompetencji i wrażliwości. Nawiązał także do kulturowego dziedzictwa i historii Malty.

„Mamy szczęście, że ta trudna rola przypada Malcie. Mało kto lepiej rozumie Włochów, którzy zorganizują w Rzymie uroczystości rocznicowe, i mało kto Brytyjczyków, z którymi zaczniemy się rozstawać” – powiedział. „Co więcej, mało kto lepiej rozumie sedno tragedii migrantów na Morzu Śródziemnym” – dodał przewodniczący.

Przed inauguracją Donald Tusk odbył dwustronne spotkanie z premierem Malty Josephem Muscatem.

Malta będzie przewodniczyć Radzie do 30 czerwca 2017 r. Później prezydencję przejmie Estonia.

Spotkanie z premierem Nowej Zelandii (10 stycznia 2017 r.)

Przewodniczący Rady Europejskiej spotkał się po raz pierwszy w Brukseli z nowym premierem Nowej Zelandii Billem Englishem. Rozmawiali o dwustronnych stosunkach unijno-nowozelandzkich i postanowili je dalej zacieśniać.

Donald Tusk stwierdził, że obie strony powinny podpisać umowę o wolnym handlu i wyraził nadzieję na rozpoczęcie negocjacji jeszcze w tym roku. „Taka umowa pobudziłaby wzrost gospodarczy, inwestycje oraz zatrudnienie i w Unii, i w Nowej Zelandii. Zarazem byłaby wyraźnym politycznym świadectwem otwartości gospodarki i handlu w czasach coraz silniejszych nacisków protekcjonistycznych” – powiedział po spotkaniu.

Przywódcy rozmawiali też o kryzysie migracyjno-uchodźczym: o pomocy humanitarnej i innych formach wsparcia ze strony Nowej Zelandii oraz o jej udziale w przesiedleniach. „Wiem, że problem ten jest Panu szczególnie bliski, i dziękuję za osobiste zaangażowanie w czasach, które są dramatycznie trudne dla tak wielu ludzi na całym świecie” – powiedział Donald Tusk.

Przywódcy podkreślili też, że konieczne jest znalezienie politycznego rozwiązania, które pozwoli zakończyć konflikt w Syrii. Zaapelowali ponownie do wszystkich stron o poszanowanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Jako że Nowa Zelandia jest ważnym partnerem Unii w dziedzinie bezpieczeństwa, Donald Tusk wyraził zadowolenie z udziału tego państwa w misjach i operacjach prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Poinformował Billa Englisha o decyzjach, które w grudniu Rada Europejska podjęła w tej dziedzinie.

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi jej posiedzenia. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału