Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

Aktualności

Wizyta w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie (20–22 lipca 2015)

Od 20 do 22 lipca przewodniczący Donald Tusk przebywał w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie, gdzie omówił rezultaty szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Rydze 21–22 maja 2015 r.

Podczas szczytu przewodniczący podkreślał, jak ważne jest, by wraz z państwami partnerskimi dążyć do konkretnych postępów w zakresie handlu, energii, transportu, mobilności i reform.

Wizyta w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie to dobra okazja, by pokazać, że Unii bardzo zależy na zacieśnionych i zróżnicowanych stosunkach z niezależnymi i suwerennymi partnerami ze wschodu.

20 lipca, podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem, Donald Tusk przypomniał, że UE zależy na zacieśnieniu i pogłębieniu współpracy z Armenią we wszystkich możliwych dziedzinach.

W Gruzji Donald Tusk spotkał się z prezydentem Giorgim Margwelaszwilim. Omówili realizację układu o stowarzyszeniu i postępy w wypełnianiu wymogów, od których zależy ruch bezwizowy. Donald Tusk odniósł się do trudnej sytuacji regionalnej i międzynarodowej i podkreślił, że UE popiera integralność terytorialną i suwerenność Gruzji

21 lipca przewodniczący Donald Tusk zapoznał się z pracami misji obserwacyjnej UE (EUMM) w Gruzji. Jej mandat przedłużono do 2016 r.

Spotkał się z premierem Iraklim Garibaszwilim.

Rozmawiał też z przedstawicielami gruzińskich sił wojskowych uczestniczących w operacji UE w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA).

22 lipca Donald Tusk spotkał się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Rozmowy dotyczyły Partnerstwa Wschodniego i dwustronnych stosunków między Azerbejdżanem a UE. Przywódcy wyrazili zadowolenie, że wkrótce rozpoczną się negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym. Omówili też kwestie energetyczne, konflikt w Górskim Karabachu i prawa człowieka.

Szczyt strefy euro w sprawie Grecji (12 lipca 2015)

Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt strefy euro, by omówić sytuację po greckim referendum.

Przywódcy państw strefy porozumieli się co do zasady, by rozpocząć negocjacje w sprawie programu pomocowego dla Grecji finansowanego z Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

„Jestem zadowolony z postępów w negocjacjach i z konstruktywnego stanowiska Grecji, które pomoże przywrócić zaufanie między partnerami ze strefy euro” – powiedział Donald Tusk.

Jednak oficjalne rozpoczęcie negocjacji będzie zależeć od spełnienia kilku ścisłych warunków.

17 lipca 2015 r. Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła udane zakończenie odpowiednich procedur krajowych związanych z decyzją o przyznaniu Grecji 3-letniej pomocy z Europejskiego Mechanizmu Stabilności, a zwłaszcza szybkie działanie legislacyjne ze strony greckiego parlamentu. To pierwszy krok ku odbudowie zaufania.

Również 17 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję o przyznaniu Grecji krótkoterminowej pomocy finansowej w wysokości do 7,16 mld EUR.

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi posiedzenia tej instytucji. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.