Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Przewodniczący Rady Europejskiej

Rada Europejska

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi posiedzenia tej instytucji. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

9 maja 2015 r.: Wspólne oświadczenie członków Rady Europejskiej

9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił deklarację, w której wyraził przekonanie, że Europa może trwać w pokoju tylko wtedy, gdy razem buduje swój dobrobyt. To był początek procesu integracji europejskiej. Dziś Europejczycy nadal świętują ten dzień, znany jako Dzień Europy lub Dzień Schumana.

Z okazji 65. rocznicy wydania deklaracji, 9 maja 2015 r. przywódcy UE przyjęli wspólne oświadczenie. Podkreślili w nim odpowiedzialność UE za upowszechnianie pokoju, wolności, demokracji, solidarności i dobrobytu, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

29 kwietnia 2015: w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

W Parlamencie Europejskim przewodniczący Donald Tusk złożył sprawozdanie z wyników nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego dramatycznej sytuacji w regionie Morza Śródziemnego.

Unijni przywódcy uzgodnili 4 priorytetowe obszary działań:

  • walka z przemytnikami ludzi (oraz ewentualnie uruchomienie operacji w ramach WPBiO w celu przechwytywania i niszczenia statków przemytników)
  • zwiększenie unijnej obecności na morzu dzięki potrojeniu zasobów finansowych na rzecz operacji granicznej „Tryton”
  • zapobieganie nielegalnym przepływom migracyjnym
  • wzmocnienie wewnętrznej solidarności i odpowiedzialności względem uchodźców z regionów objętych konfliktem.