Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

Aktualności

Wizyta na Ukrainie (28–29 września 2016)

Donald Tusk uda się do Kijowa na zaproszenie rządu Ukrainy. 29 września spotka się z premierem Wołodymyrem Hrojsmanem i prezydentem Petrem Poroszenką.

Przywódcy omówią:

  • stosunki UE–Ukraina, w tym liberalizację wizową
  • wdrażanie porozumień mińskich
  • plan reform na Ukrainie.

Tego samego dnia przewodniczący Rady Europejskiej weźmie udział w uroczystości 75. rocznicy kaźni w Babim Jarze – jednej z największych zbrodni w historii Holokaustu. We wrześniu 1941 r. siły niemieckie i lokalni kolaboranci zamordowali tam ponad 33 tys. Żydów.

Zgromadzenie Ogólne ONZ (Nowy Jork, 18–22 września 2016)

21 września przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpił w imieniu UE na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówił przede wszystkim o:

  • europejskiej reakcji na kryzys uchodźczy i potrzebie globalnej solidarności
  • budowaniu globalnej strategii i sieci przeciwko terroryzmowi
  • aktywnym zaangażowaniu UE w niesienie pokoju na obszarach, na których trwa lub którym grozi wojna, w tym na Ukrainie, w Syrii, Libii i Afganistanie
  • zdecydowanej unijnej woli walki ze zmianą klimatu.

„Europa zawsze będzie bronić wolnego i otwartego świata, w którym przestrzega się prawa, w którym społeczeństwa mogą ze sobą handlować i się rozwijać” – powiedział.

20 września przewodniczący wziął udział w zorganizowanym przez prezydenta USA Baracka Obamę szczycie przywódców na temat globalnego kryzysu uchodźczego. Uczestnicy starali się wypracować nowe globalne zobowiązania, które pomogłyby zwiększyć środki na pomoc humanitarną, przyjmować większą liczbę uchodźców legalnymi drogami oraz zwiększyć samodzielność i integrację uchodźców.

19 września Donald Tusk uczestniczył w oenzetowskim spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym masowym falom uchodźczym i migracyjnym. „Globalna migracja będzie nam towarzyszyć także w przyszłości” – powiedział. „I to od nas zależy, czy w tej kwestii nasza przyszłość okaże się zorganizowana, stabilna i bezpieczna czy też chaotyczna, niestabilna i niebezpieczna".

Przy okazji szczytu Donald Tusk odbył również wiele spotkań dwustronnych ze światowymi przywódcami.

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi jej posiedzenia. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału
Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału