Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

Aktualności

Rada Europejska (25–26 czerwca 2015)

Rada Europejska rozmawiała przede wszystkim o migracji. Skupiła się na polityce relokacji, przesiedlania i powrotów. Ustaliła pomoc dla 60 000 osób.

Przywódcy UE rozmawiali też o:

  • stojących przed UE wyzwaniach w dziedzinie bezpieczeństwa
  • przeglądzie europejskiej strategii bezpieczeństwa.

Dyskutowali także o toczących się negocjacjach z Grecją i o innych kwestiach gospodarczych.

17. szczyt UE–Chiny (29 czerwca 2015) 

Szczytowi przewodniczył Donald Tusk. Rozmowy skupiły się na:

  • wzajemnych stosunkach polityczno-gospodarczych oraz pogłębieniu strategicznego programu UE–Chiny 2020
  • światowych wyzwaniach – jak zmiana klimatu – oraz perspektywach uzgodnienia sprawiedliwej i ambitnej umowy na paryskiej konferencji klimatycznej w grudniu 2015 r.
  • polityce zagranicznej.

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi posiedzenia tej instytucji. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.