Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

Aktualności

Spotkanie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką

27 sierpnia 2015 r.

27 sierpnia Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką na obiedzie roboczym w siedzibie Rady Europejskiej w Brukseli. 

Wspólnie podsumowali tegoroczne dyskusje dotyczące:

  • kryzysu na wschodzie Ukrainy i realizacji porozumień mińskich
  • sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, w tym perspektyw gospodarczych, zbliżających się wyborów lokalnych oraz reform konstytucyjnych
  • wdrażania układu o stowarzyszeniu, reform polityczno-gospodarczych na Ukrainie i unijnego wsparcia (nie tylko finansowego).

Wizyta w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie (20–22 lipca 2015)

Od 20 do 22 lipca przewodniczący Donald Tusk przebywał w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie, gdzie omówił rezultaty szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Rydze 21–22 maja 2015 r.

Wizyta w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie dowiodła, że Unii bardzo zależy na zacieśnionych i zróżnicowanych stosunkach z niezależnymi i suwerennymi partnerami ze wschodu.

20 lipca, podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem, Donald Tusk powtórzył, że UE chce wzmocnić i pogłębić współpracę z Armenią we wszystkich możliwych dziedzinach.

W Gruzji Donald Tusk spotkał się z prezydentem Giorgim Margwelaszwilim. Omówili realizację układu o stowarzyszeniu i postępy w wypełnianiu wymogów, od których zależy ruch bezwizowy. Donald Tusk odniósł się do trudnej sytuacji regionalnej i międzynarodowej i podkreślił, że UE popiera integralność terytorialną i suwerenność Gruzji

21 lipca Donald Tusk zapoznał się z pracami misji obserwacyjnej UE (EUMM) w Gruzji. Jej mandat przedłużono do 2016 r.

Rozmawiał też z premierem Iraklim Garibaszwilim i z przedstawicielami gruzińskich sił wojskowych uczestniczących w operacji UE w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA).

22 lipca Donald Tusk spotkał się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Rozmowy dotyczyły Partnerstwa Wschodniego i dwustronnych stosunków między Azerbejdżanem a UE. Przywódcy wyrazili zadowolenie, że wkrótce rozpoczną się negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym. Omówili też kwestie energetyczne, konflikt w Górskim Karabachu i prawa człowieka.

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi posiedzenia tej instytucji. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.