Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

Aktualności

Rada Europejska (15 grudnia 2016)

Donald Tusk będzie przewodniczył szczytowi Rady Europejskiej w Brukseli 15 grudnia 2016 r. Przywódcy omówią najpilniejsze kwestie, w tym migrację, bezpieczeństwo, gospodarkę i sprawy młodzieży oraz stosunki zewnętrzne.

Jeśli chodzi o migrację, przyjrzą się realizacji oświadczenia UE–Turcja i ocenią postępy w sprawie porozumień podpisanych z wybranymi krajami Afryki. Omówią także Plan inwestycji zewnętrznych, jak również reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Rada Europejska podejmie temat bezpieczeństwa, a w szczególności realizacji strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz wzmocnienia unijnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony. W szczególności skupi się na trzech priorytetach:

  • globalnej strategii UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony
  • europejskim planie działań w sektorze obrony
  • realizacji wspólnej deklaracji UE–NATO podpisanej w Warszawie w lipcu 2016 r.

Przywódcy wymienią także poglądy na sprawy gospodarcze i społeczne, takie jak inwestycje i strategie jednolitego rynku. Skoncentrują się na inicjatywach dotyczących młodzieży i walce z bezrobociem młodzieży. Rada Europejska przeprowadzi także dyskusję na temat sytuacji w Holandii w kontekście układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina i może się również odnieść do ewentualnego rozszerzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Przywódcy prawdopodobnie przyjrzą się także konfliktowi w Syrii w świetle rozwoju sytuacji.

Nieformalne spotkanie 27 przywódców

Przy okazji grudniowego szczytu Rady Europejskiej odbędzie się też nieformalne spotkanie 27 przywódców. Mają oni ustalić, jak w unijnym gronie 27 państw traktować proces Brexitu, gdy Wielka Brytania już go zainicjuje.

Od 1 grudnia 2014 r. na czele Rady Europejskiej – instytucji, która nadaje UE kierunek polityczny i określa jej priorytety – stoi Donald Tusk. Przygotowuje on i prowadzi jej posiedzenia. Reprezentuje także Unię na zewnątrz (na swoim szczeblu) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału