Gabinet Donalda Tuska

Rada Europejska

Szef gabinetu

 
Piotr Serafin
 • strategia, koordynacja i zarządzanie gabinetem
 • G-7 i G-20

Zastępca szefa gabinetu

 
André Gillissen
 • wsparcie strategiczne dla szefa gabinetu
 • koordynacja posiedzeń Rady Europejskiej

Starszy doradca ds. polityki i komunikacji

 
Paweł Graś
 • stosunki z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi i partiami politycznymi

Zespół horyzontalny

 
Katarzyna Smyk

Doradczyni

 • koordynacja horyzontalna
 • korespondencja przewodniczącego
 • zarządzanie kadrowe
Paweł Karbownik

Doradca

 • planowanie strategiczne
 • G-7 i G-20

Zespół ds. polityki zagranicznej

 
Riina Kionka

Główna doradczyni ds. polityki zagranicznej

 • kierowanie zespołem ds. polityki zagranicznej
 • koordynacja polityk zewnętrznych
 • programowanie prac Rady Europejskiej w dziedzinie polityki zagranicznej
Carl Hartzell

Starszy doradca

 • Rosja
 • Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina
 • Azja Środkowa
 • Turcja
 • Europa (państwa spoza UE)
 • Partnerstwo Wschodnie horyzontalnie

Zuzana Michalcová Šutiaková

Doradczyni

 • Ameryka Łacińska i Karaiby
 • Bałkany Zachodnie
 • bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i obrona
 • rozszerzenie
 • prawa człowieka
 • ONZ, OBWE, Rada Europy
Leila Brahimi

Doradczyni

 • Bliski Wschód i Afryka Północna
 • Afryka Subsaharyjska
 • europejska polityka sąsiedztwa horyzontalnie
 • rozwój
 • zewnętrzne aspekty walki z terroryzmem i migracji

Alina Butuliga

 Doradczyni

 • Azja i Pacyfik
 • handel

Zespół do spraw gospodarczych

 
João Nogueira Martins

Główny doradca gospodarczy

 • kierowanie zespołem do spraw gospodarczych
 • sprawy gospodarczo-walutowe, w tym G-7 i G-20
Alfredo Panarella

Starszy doradca

 • konkurencyjność, inwestycje i wzrost gospodarczy
 • sektor finansowy (w tym unia bankowa)
 • rynek wewnętrzny
Christina Jordan

Doradczyni

 • unia gospodarcza i walutowa
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • podatki
Wouter Coussens

Doradca

 • europejski semestr i procedury nadzoru makroekonomicznego
 • sytuacja makroekonomiczna (świat, UE i strefa euro)
 • polityka zagraniczna: USA i Kanada

Unia energetyczna

 
Łukasz Koliński

Specjalny doradca ds. unii energetycznej

 • unia energetyczna
 • klimat
 • wieloletnie ramy finansowe i budżet roczny
Zespół prasowo-komunikacyjny

 

Preben Aamann

Rzecznik przewodniczącego

 • koordynacja działań zespołu prasowo-komunikacyjnego
Hugo Brady

Autor przemówień przewodniczącego

 • wystąpienia, artykuły
 • ośrodki analityczne
Beata Turska

Doradczyni

 • wystąpienia, artykuły
Kancelaria

 

Łukasz Broniewski

Szef kancelarii i doradca

 • sprawy organizacyjne: udział przewodniczącego w szczytach, wizyty i podróże
 • stosunki z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi, Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
Stefan Smith

Osobisty asystent przewodniczącego

 • kalendarz przewodniczącego i wsparcie administracyjne
 • osobista korespondencja przewodniczącego

Emilia Surowska

Doradczyni

 • protokół
 • sprawy administracyjne: udział przewodniczącego w szczytach, wizyty i podróże
 • kontakt z działami protokołu i ochrony
Tiina Kytola
 • korespondencja przewodniczącego
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • archiwizacja

Sekretariat gabinetu

 
Renata Tobiasz

Osobista asystentka szefa gabinetu i zespołu horyzontalnego

Pilar Chaves

Osobista asystentka zastępcy szefa gabinetu

Miriam Cunill Rafael

Asystentka głównej doradczyni ds. polityki zagranicznej

Helena Hadjiyanni

Asystentka zespołu ds. polityki zagranicznej

Iveta Hincova

Asystentka zespołu ds. polityki zagranicznej

Sabina Bengtsson

Asystentka głównego doradcy gospodarczego i specjalnego doradcy ds. unii energetycznej

Anita Gebruers

Asystentka zespołu do spraw gospodarczych
Cécile Monin

Asystentka zespołu prasowo-komunikacyjnego

Andrés Mola Arizo

Asystent zespołu prasowo-komunikacyjnego

Louisa Pincott

(urlop macierzyński)

Arja Pukkinen Asystentka administracyjna – kadry i szkolenia (koordynator szkoleń)