Praca w Sekretariacie Generalnym

Możliwość pracy stałej

Sekretariat Generalny zwykle zapełnia wolne miejsca pracy, rekrutując stałych urzędników z innych instytucji UE albo z list laureatów konkursów powszechnych.

Konkursy powszechne organizuje Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Są to egzaminy rekrutacyjne o charakterze konkursowym mające ocenić umiejętności kandydatów za pomocą serii testów, tak by wybór padł na najlepszych. Konkursy te są organizowane dla różnych profili zawodowych i mogą wymagać specjalnych umiejętności i kwalifikacji. Kandydaci, którzy przejdą konkurs, są umieszczani na liście laureatów, z której instytucje UE odpowiednio do swoich potrzeb rekrutują pracowników.

Sekretariat organizuje czasem własne konkursy na swoje wewnętrzne potrzeby, aby zapełnić miejsca dla pracowników wysoko wyspecjalizowanych. Odnośne ogłoszenia są publikowane zarówno na tej stronie pod łączem „ogłoszenia o naborze”, jak i na stronie EPSO.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą dla nas, prosimy regularnie sprawdzać stronę EPSO, na której pojawiają się informacje o przyszłych konkursach i o tym, jak się do nich przygotować.

Możliwość pracy tymczasowej

Pracownicy kontraktowi

Sekretariat zatrudnia pewną ograniczoną liczbę pracowników kontraktowych, wybranych albo spośród osób zarejestrowanych w bazie danych CAST prowadzonej przez EPSO, albo z list kandydatów i baz danych sporządzonych przez inne instytucje.

Szukając pracowników kontraktowych, Biuro Rekrutacji Sekretariatu kontaktuje się z kandydatami, których profil najbardziej odpowiada profilowi miejsca pracy. Dlatego zalecamy, by uaktualniali Państwo swój życiorys, jeśli znajduje się on w bazie danych.

Pracownicy tymczasowi

Sekretariat niekiedy przeprowadza procedurę wyboru pracowników tymczasowych. Chodzi głównie o wypełnienie miejsc dla pracowników wysoko wyspecjalizowanych, jeżeli w EPSO nie ma akurat stosownych list laureatów. Wszczęcie takiej procedury jest anonsowane na tej stronie pod łączem „ogłoszenia o naborze”, jak i na stronie EPSO.

Spontaniczne podania

Za kontakt z kandydatami odpowiada Biuro Rekrutacji Sekretariatu. Z uwagi na politykę rekrutacji i wyboru biuro nie może przyjmować spontanicznych podań o pracę, nawet od laureatów konkursów.

Zgodnie ze stosowanymi przez Sekretariat przepisami o ochronie danych wszystkie podania spontaniczne są usuwane nie później niż 6 miesięcy po wpłynięciu. Na wszystkie takie podania otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź z ogólnymi informacjami o sposobie rekrutacji w Sekretariacie.

Kontakt z Biurem Rekrutacji Sekretariatu

Skargi

Chcemy oferować usługi najwyższej jakości.

Jeśli jednak uważają Państwo, że zostali niewłaściwie potraktowani, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypominamy, że będzie się on mógł skargą zająć tylko pod warunkiem, że wcześniej zgłosili Państwo swoje zastrzeżenia nam.

Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe
Pytania dotyczące procedury wyboru pracowników tymczasowych prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na ten adres. Pytania dotyczące procedury wyboru pracowników tymczasowych prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na ten adres.