Staże w Sekretariacie Generalnym

Sekretariat Generalny

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Biuro Staży:

Rodzaje staży

1. Staże płatne

Co roku Sekretariat oferuje ok. 100 płatnych staży obywatelom UE, którzy ukończyli (lub przed terminem składania wniosków ukończą) co najmniej pierwszą część studiów wyższych poświadczaną odpowiednim dyplomem lub równoważnym certyfikatem.

Staż trwa 5 miesięcy i można go odbyć w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 lutego do 30 czerwca (okres pierwszy)
  • od 1 września do 31 stycznia (okres drugi).

2. Obowiązkowe staże bezpłatne

Co roku Sekretariat oferuje ok. 20 staży bezpłatnych. Są one przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę.

Staż może trwać od 1 do 5 miesięcy i można go odbyć w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 lutego do 30 czerwca
  • od 1 września do 31 stycznia.

3. Staże dla urzędników krajowych

Staże te są przeznaczone dla urzędników ministerstw, agencji rządowych lub regionalnych oraz dla członków korpusu dyplomatycznego państw członkowskich UE lub krajów kandydujących.

Urzędnicy krajowi odbywający staż w Sekretariacie są zatrudnieni i opłacani przez administrację krajową.

Kto może ubiegać się o staż?

Obywatelstwo

Staż mogą podjąć:

  • obywatele UE
  • obywatele krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne z UE.

Staże płatne są otwarte tylko dla osób, które niedawno ukończyły studia na uniwersytecie lub równoważnej uczelni wyższej i posiadają dyplom lub równoważny certyfikat.

Języki

Wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego lub angielskiego oraz umiejętność porozumiewania się w jednym z tych języków, gdyż oba są szeroko stosowane do wewnętrznej komunikacji w Sekretariacie Generalnym Rady.

Profil zawodowy

Większość wniosków o staż napływa obecnie od kandydatów specjalizujących się w dziedzinie prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki i ekonomii.

Sekretariat poszukuje również stażystów specjalizujących się w innych dziedzinach, np.:

tłumaczeniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, komunikacji, edukacji, informatyce, projektowaniu graficznym, multimediach, technologiach rolnych, inżynierii biochemicznej, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie żywności, zarządzaniu energią, środowisku, inżynierii lotniczej i kosmicznej.

Kto nie może ubiegać się o staż?

Nie będą przyjmowane wnioski osób, które odbyły już ponad 8-tygodniowe praktyki (płatne lub bezpłatne) w którejś z instytucji lub w którymś z organów UE.

Skargi

Chcemy oferować usługi najwyższej jakości.

Jeśli jednak uważają Państwo, że zostali niewłaściwie potraktowani, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypominamy, że będzie się on mógł skargą zająć tylko pod warunkiem, że wcześniej zgłosili Państwo swoje zastrzeżenia pracownikom Biura Staży.

Mogą się Państwo z nami kontaktować e-mailem.