Zamówienia publiczne Sekretariatu Generalnego

Sekretariat Generalny

Kto może się ubiegać?

O zamówienie mogą się ubiegać:

 • podmioty gospodarcze zarejestrowane w UE
 • wszyscy obywatele UE
 • podmioty gospodarcze spoza UE, o ile ich kraj zawarł z UE umowę o dopuszczeniu do rynku zamówień publicznych.

Aby ubiegać się o zamówienie, nie można:

 • znajdować się w stanie upadłości
 • być winnym poważnego wykroczenia zawodowego
 • mieć zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • być skazanym za nadużycie finansowe, korupcję, pranie pieniędzy, pracę dzieci, udział w czynach organizacji przestępczej lub w jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe UE
 • w przeszłości umyślnie lub w wyniku zaniedbania przedstawić informacji wprowadzających w błąd
 • zostać w przeszłości wykluczonym z przetargu.

W procedurze zamówień publicznych instytucje UE często używają terminu „zaproszenie”. Obejmuje on:

 • zaproszenia do składania ofert (ogłoszenia o zamówieniu publikowane w Dzienniku Urzędowym)
 • zaproszenia do wyrażenia zainteresowania uzyskaniem zamówienia na dostawę, usługę lub roboty budowlane.

Wybór procedury przetargowej oraz wymogi ogłoszeniowe zależą od przewidywanej wartości zamówienia.

Zamówienia powyżej 135 000 EUR

Ogłoszenie o zamówieniu mającym wartość powyżej 135 000 EUR jest publikowane w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Można się z nim zapoznać, korzystając z unijnej internetowej bazy TED.

W bazie TED na podstronie eTendering znajdują się dokumenty przetargowe i inne informacje o bieżących zaproszeniach.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji strony, należy się zarejestrować.

Zamówienia od 15 000 do 135 000 EUR

Ogłoszenia o zamówieniu mającym wartość pomiędzy 15 000 a 135 000 EUR są zamieszczane na niniejszej stronie, pod łączem „Bieżące zaproszenia”.

Szczegółowych informacji udzielają osoby wskazane w danym ogłoszeniu jako osoby kontaktowe.

Zamówienia poniżej 15 000 EUR

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 15 000 EUR mogą być udzielane w drodze negocjacji, bez wcześniejszej publikacji ogłoszenia. Informacje o nich nie trafiają na stronę, ale jeśli są Państwo widoczni na rynku, mogą Państwo zostać zaproszeni do złożenia oferty.

Formularze obowiązujące w procedurze zamówień

Aby ubiegać się o zamówienie publiczne Sekretariatu Generalnego, należy w wypełnić formularz odpowiadający prawnej formie przedsiębiorstwa oraz formularz identyfikacji finansowej: