Historia

Poniżej przedstawiamy wydarzenia i traktaty, które ukształtowały Radę Europejską, Radę UE, Eurogrupę i szczyty strefy euro.

2008

12 października

Pierwszy szczyt strefy euro 

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy proponuje, by regularnie organizować spotkania szefów państw i rządów krajów strefy euro. Pierwsze posiedzenie odbywa się 12 października 2008 r. Kolejne mają miejsce w maju 2010 r., w marcu 2011 r., w lipcu 2011 r. oraz w październiku 2011 r. w Brukseli.

Szczyty pomagają koordynować politykę gospodarczą strefy euro. Uczestniczy w nich również przewodniczący szczytu i przewodniczący Komisji Europejskiej. 

2012

1–2 marca

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej

1–2 marca 2012 r. – przy okazji szczytu Rady Europejskiej – 25 przywódców europejskich podpisuje „Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej”.  

Traktat wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Formalizuje zwoływanie szczytów strefy euro. Sposób organizacji szczytów i rolę przewodniczącego określa artykuł 12 traktatu.

2013

14 marca

Regulamin szczytów strefy euro

Pierwszy szczyt strefy euro po wejściu w życie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej odbył się 14 marca 2013 r. Przyjęto wówczas regulamin szczytów strefy euro.

2015

22 czerwca

Nadzwyczajny szczyt w sprawie Grecji

22 czerwca 2015 r. unijni przywódcy spotykają się, aby omówić sytuację Grecji. Przewodniczący szczytu strefy euro Donald Tusk mówi, że najnowsze propozycje greckiego rządu to pozytywny krok naprzód. Dodaje jednak, że teraz muszą je przeanalizować unijne instytucje.

12 lipca

Przywódcy strefy euro osiągają porozumienie w sprawie Grecji

Przywódcy są gotowi rozpocząć negocjacje w sprawie programu pomocy finansowej dla Grecji z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Najpierw jednak porozumienie to muszą zatwierdzić parlamenty narodowe i parlament grecki. Po zakończeniu procedur krajowych Eurogrupa wznowi negocjacje.